Ondernemers, geef uw stem, geef uw oordeel

27-05-2011 | |
Wisse
Ondernemers, geef uw stem, geef uw oordeel

Het Productschap Tuinbouw is een onafhankelijke ondernemerspeiling begonnen in de sectoren die het vertegenwoordigt.

Ik vind dat een hele goede zaak. Want volgens mij kan de politiek nooit en te nimmer over een instantie als een productschap beslissen. De sector zit daar over het algemeen het dichtste tegenaan en haar mening moet gehoord worden. Altijd zijn er tegenstanders , voorstanders en mensen die het in het midden laten liggen. Voor- en tegenstanders allen met hun eigen mening, hun eigen bedenkingen en hun eigen argumenten waarom het productschap wel of niet zou moeten blijven bestaan.

Zoals men wel weet ben ik groot voorstander van het Productschap Tuinbouw, waar we als sector voorzichtig mee om moeten springen. Als er drieduizend ambtenaren bij EL&I uit moeten en het productschap zou worden opgeheven denk ik dat onze sector met grote problemen kan komen te zitten. Met name ook op het gebied van de voor onze sector zo belangrijke export. Ja, ook daarin vervullen de productschappen een belangrijke rol. Wie gaat dat dan op oppakken? De verschillende groente- en fruitafzetorganisaties, die nu al zo goed met elkaar samenwerken of de bloemenveiling, die nog op zoek is naar zijn nieuwe rol? Export is voor onze sector van levensbelang en ik denk dat we dat allemaal wel erkennen.

Behoudens alle argumenten van de ondernemers, we leven (gelukkig) in een democratie en dat ook op het gebied van het productschap. De politiek gaat beslissen over het lot van het productschap. Dat is zo en dat is prima. Maar dit mag niet gebeuren zonder een goede stem vanuit de sector. Vandaar dat ik nog maar eens alle ondernemers in de sector wil oproepen de onafhankelijke ondernemerspeiling in te vullen. Laat je stem horen!

En als u dan mijn mening wilt weten….. wel volgens mij is dat wel duidelijk!Beheer