Doorgaan naar artikel

NVWA en keuringsdiensten werken wantrouwen weg

Tussen keuringsdiensten onderling en NVWA wordt gewerkt aan verbetering van zwakke plekken in toezicht en handhaving.

De vier plantaardige keuringsdiensten (waaronder Naktuinbouw) en NVWA werken samen in toezichtsafspraken in programma Plantkeur. Dat toezicht gaat in grote lijnen goed, maar moet verbeterd. Zo is er soms sprake van oud zeer. Overleg over nieuwe afspraken is al gaande, volgens minister Carola Schouten.

Op de vingers kijken

Recente evaluatierapporten laten wel zien waar het nog niet goed gaat. Zo vinden de plantaardige keuringsdiensten dat de NVWA bij inspecties bij de keuringsdiensten de keurmeester teveel op de vingers kijkt. Er is teveel toezicht op detailniveau. Dat is achterhaald nu de keuringsdiensten een belangrijkere rol hebben gekregen in de bestrijding van ziektes en plagen. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regelgeving.

De keuringsdiensten moeten hun zelftoetsing verbeteren en op dat systeem zou de NVWA toezicht moeten houden. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot ‘Analyse samenwerking zelfkeur’.

Handhaving te traag

Ook schiet de NVWA tekort in handhaving. Als keuringsdiensten rapporten hebben opgesteld waarop handhaving nodig is, komt de NVWA te traag in actie door capaciteitsproblemen. De NVWA stelt daarentegen dat de kwaliteit van de rapportages niet altijd snel optreden mogelijk maakt. Op snelheid van handhaving is al wel verbetering ingezet, stellen de keuringsdiensten in het rapport dat recent uitkwam, maar in het voorjaar is opgesteld.

Verbetertraject

Volgens Schouten geeft het evaluatierapport aan dat de precieze invulling van taken en rollen meer aandacht nodig heeft en structureel overleg op tactisch niveau met alle partijen wenselijk is. “Hier zal middels het bestaande tactische overleg met de keuringsdiensten, NVWA en mijn ministerie invulling aan worden gegeven.”

Het Berenschot-rapport is één van de rapporten in een brede evaluatie van het toezichtstelsel in de Nederlandse land- en tuinbouw. Er zouden risico’s zijn op insleep van plantenziektes doordat de NVWA taken niet aankan, bleek eerder. De NVWA is in een verbetertraject met capaciteitsuitbreiding en meer kennisopbouw bij werknemers.

Beheer
WP Admin