Nieuwe veredelingstechnieken vrijstellen van strenge regels

01-02-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Nederland bepleit vrijstelling voor nieuwe veredelingstechnieken als Crispr-Cas.

Voorwaarde is dat de nieuwe gewassen of dieren die daarmee ontstaan, niet meer risico’s met zich meebrengen dan de planten of dieren die met traditionele veredelingstechnieken zijn voortgebracht.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van VVD-Kamerlid Remco Bosma. Donderdag 2 februari praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Martijn van Dam en zijn collega Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) over biotechnologie.

Crispr-Cas is relatief goedkope techniek

Crispr-Cas is een betrekkelijk nieuwe techniek waarmee op een gerichte plek in het erfelijk materiaal een nieuwe eigenschap kan worden ingebouwd of de werking van een eigenschap kan worden aan- of uitgezet. De techniek is baanbrekend, mede omdat het relatief goedkoop is.

In verschillende lidstaten wordt de techniek toegepast zonder dat het aan de Europese toets voor genetische modificatie wordt voorgelegd. De techniek kan ook worden ingezet om de aanleg voor erfelijke ziekten uit het erfelijk materiaal te verwijderen.

Nederland houdt zich aan regels

Van Dam zegt dat Crispr-Cas kansen biedt op tal van gebieden, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van zaden of gewassen die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid. Als de techniek wordt gebruikt zonder dat soortvreemde eigenschappen worden ingebouwd, zou dat volgens Van Dam vrijgesteld moeten worden van de strenge regels voor genetische modificatie. Vooralsnog houdt Nederland zich echter aan de bestaande regels.

Wachten op aanpassing regels genetische modificatie

Nederland zal bij het Europese Hof van Justitie zijn standpunt naar voren brengen in een procedure die door de Franse Raad van State aanhangig is gemaakt. De Franse rechters hebben vier vragen voorgelegd die betrekking hebben op de vraag of nieuwe technieken vallen onder de Europese regels voor genetische modificatie.

De Europese Commissie is bezig de regels voor genetische modificatie aan te passen. Waarschijnlijk komt daarover in de loop van dit jaar meer duidelijkheid.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer