Doorgaan naar artikel

Realiteit haalt Europees beleid gentechnologie in

Engeland ruikt na brexit een kans om de EU voorbij te streven. - Foto: Canva

Engeland ruikt na brexit een kans om de EU voorbij te streven. - Foto: Canva

In de Europese Unie is gentechnologie nog altijd taboe.

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat de realiteit dit standpunt dreigt in te halen. Jongste ontwikkeling is de goedkeuring voor een veldproef met genetisch gemodificeerde tarwe in Engeland. Het gaat om een tarwevariant die een behandeling heeft ondergaan met de nieuwe supertechniek Crispr-Cas. De nieuwe tarwevariant bevat veel minder van het zeer verdachte stofje asparagine, dat mogelijk kankerverwekkend is.

Engeland ruikt na brexit een kans om de EU voorbij te streven

In de EU is teelt hiervan niet mogelijk. Engeland ruikt na brexit een kans om de EU voorbij te streven. Mogelijk wordt het nieuwe gewas daar straks wel toegelaten. De Britten zijn van zins om onderscheid te maken tussen genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en genetisch geredigeerde (GE) gewassen. Bij de eerste is nieuw, soms soortvreemd, genetisch materiaal ingebracht, bij de tweede is het bestaande genetische materiaal als het ware herschreven of geredigeerd.

Verrschil ‘gentech’ en ‘natuurlijk’ vervaagt

Deze nieuwe techniek is zo verfijnd dat het onderscheid tussen ‘gentech’ en ‘natuurlijk’ vervaagt. In Nederland neemt vanuit de veredelingssector de roep om meer ruimte voor deze nieuwe veredelingsmethoden ook toe. Denk aan aardappelveredeling. Wereldwijd gebeurt nog veel meer. Zo staat in Australië de gentarwe op het punt van doorbreken. Deze is ontwikkeld in en afkomstig uit Argentinië. Anders dan andere grote gewassen, zoals soja en mais, wordt de tarweteelt wereldwijd nog niet gedomineerd door systemen op basis van genetisch gemodificeerde varianten.

Wereldwijd gebeurt nog veel meer. Zo staat in Australië de gentarwe op het punt van doorbreken

Vooral door de opkomst van de nieuwe technieken is het oude antwoord ‘dat willen we nu eenmaal niet’ steeds minder adequaat. Hiermee is niet gezegdm dat alles wat kan ook toegestaan moet zijn. Wel is duidelijk dat oude schema’s niet meer gelden. De EU kan maar beter opschieten met nieuw beleid.

Beheer
WP Admin