Doorgaan naar artikel

‘Geef meer ruimte voor gentech in EU’

NGT maakt plantenveredeling potentieel bijna oneindig veel preciezer en sneller. - Foto: Ruud Ploeg

NGT maakt plantenveredeling potentieel bijna oneindig veel preciezer en sneller. - Foto: Ruud Ploeg

Kunnen we het alleen over Farm To Fork hebben als we ook toegang krijgen tot Nieuwe Genomische Technieken, oftewel NGT?

De Europese koepel van boeren- en tuindersorganisaties Copa Cogeca wil dat de EU de ban op zogeheten Novel Genomic Techniques* opheft. Dat schrijft vice-voorzitter Pedro Gallardo op 27 april in een gloedvol opiniestuk gericht tegen Frans Timmermans en zijn Farm To Fork-strategie.

De Spaanse teler ziet Timmermans als de verpersoonlijking van een te hoogdravend en abstract debat over voedselproductie, zonder de praktijk van boeren en tuinders in dat vergezicht mee te nemen. Maar onze Frans zou een hoop goed kunnen maken door NGT’s vrij baan te geven in de EU.

NGT wapent plant tegen álles

Die afkorting NGT is de verzamelnaam voor veredelingstechnieken die gewassen beter bestand maken tegen plagen in de breedste zin des woords. Van insectenvraat tot droogte, van verzilting tot schimmels, van virussen tot zonnebrand, met NGT kan het genoom van een plant ertegen worden gewapend.

Gentech was eng: Frankensteins Food

De vorige afkorting die de gentech moest samenvatten was GMO. In het Nederlands ook de afkorting van de EU-marktordening voor groente en fruit, maar voor de rest van de wereld bekend als Genetically Modified Organism. Dat ging een kwart eeuw geleden nog over genetisch gemanipuleerde organismen, waarin soortvreemde genen werden ingebouwd om een gunstige eigenschap aan een plant of een dier (of een mens) te geven. Dat vonden we eng. Niet voor niks spraken de Britten over Frankensteins Food. Nederlandse tuinders moesten er ook niks van hebben: mede om deze rampzalige PR, maar misschien ook wel omdat als er voor elk teeltprobleem een gen in een tomaat kon worden ingebouwd dat ‘onze’ voorsprong in superieure teelttechniek teniet zou kunnen doen.

‘Wel een Nobelprijs, geen Brusselse toelating’

Toen kwam Crispr-Cas. Een te ingewikkelde afkorting met ook nog een cijfertje erachter, met echter als simpele belofte: u vraagt wij draaien. Maar wat in 2020 in Stockholm de Nobelprijs kreeg, dat deed Brussel 2018 in de ban, schampert Copa Cogeca. Volgens de letter van het wettelijke verbod op gentech mag bij ons in de EU niet. wat in de rest van de wereld wel mag.

Dat Brussel, bij monde van Eurocommissaris Timmermans, nu óók wil dat we bij ons in de EU duurzamer gaan telen dan waar ook ter wereld, vormt volgens Copa Cogeca in combinatie met dat gentech-verbod een onhoudbare paradox. Zonder NGT kunnen we dat niet, schrijft Gallardo. Maar vinden de Nederlandse groente- en fruittelers dat ook?

* Nieuwe Genomische Technieken. ‘Genomisch’ gaat over het geheel van alle genen van een organisme, oftewel het genoom. Dat is net wat anders dan ‘genetisch’, dat gaat over afzonderlijke genen.

Beheer
WP Admin