Doorgaan naar artikel

‘Genetische roulette’

Ik ben tegenstander van genetische modificatie. Vooralsnog in iedere variant, dus ook Crispr-Cas.

Ik zie een bezwaarlijke bedreiging dat door patenteren en strategische inbreng van eigenschappen multinationals de voedselketen gaan monopoliseren. Dat wordt uiteraard tegengesproken door de betreffende bedrijven.

Wetgeving nodig

Stel je eens voor dat ze het gewoon zouden toegeven, dan zijn ze natuurlijk uitgespeeld. De politiek moet daarom wetgeving maken om dit tegen te gaan alvorens je van start kunt gaan. Het is nu al van de zotte dat bedrijven die veredelen en nieuwe rassen ontwikkelen ook gewasbeschermingsmiddelen mogen ontwikkelen, produceren en verkopen. Als je gewassen ‘in elkaar kunt knutselen’, dan is het de kat op het spek binden, lijkt me.

Het is nu al van de zotte dat bedrijven die veredelen en nieuwe rassen ontwikkelen ook gewasbeschermingsmiddelen mogen ontwikkelen, produceren en verkopen

Genetische versmalling

Een andere bedreiging bij genetische modificatie zie ik in de genetische versmalling die op kan treden door het kunstmatig kunnen inbrengen van de gewenste eigenschappen. Bij het introduceren van de hybride rassen is er een enorme potentie in productieverhoging gerealiseerd ten opzichte van de voorheen bestaande zaadvaste rassen. De genetische variatie op het veld is hierdoor uniform. Dat betekende echter ook dat er minder weerstand bestond tegen problemen waar geen rekening mee gehouden was, omdat de genetische diversiteit op het veld op deze manier afgenomen is. We zien dit nu ook bij de weersextremen waar we steeds meer mee te kampen hebben en bij het ontstaan van nieuwe plagen die een gevolg zijn van het veranderende klimaat. Bij de oogst is een beetje een alles-of-nietssituatie ontstaan.

Ongewenste genen verloren

Bij de mogelijkheid van genetische modificatie gaan we deze genetische versmalling nog verder doorzetten. Simpel gezegd, door het inbrengen van de gewenste genen (en dat zijn allemaal dezelfde) gaan de ongewenste genen verloren. Meer ruimte is er immers niet. Is hiervan een risicoanalyse gemaakt? Kunnen veredelingsbedrijven borgen dat de genetische variatie zo compleet mogelijk blijft en niet te smal wordt?

Door het inbrengen van de gewenste genen gaan de ongewenste genen verloren

Potentie

Veredeling biedt een enorme potentie voor het verduurzamen van de voedselproductie. Dat moet echter plaatsvinden binnen een kader waarbij rekening wordt gehouden met de potentieel ook zeer grote risico’s. Zo niet, dan spelen we niet zoals nu met vuur, maar spelen we Russische roulette met een bazooka.

Share this

Afbeelding
Peter Verschuren

broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin