Doorgaan naar artikel

Nieuw virus in Spaanse paprika

Image

Spaanse paprikatelers hebben te maken met een voor hen tot dusver onbekend virus. Het gaat om het ‘Pepper Vein Yellowing Virus’, PeVYV. Veel bedrijven hebben er mee te kampen, maar de schade valt nog mee.

De belangrijkste symptomen zijn dat de groei van de planten vertraagt, dat het blad bovenin geel kleurt en opkrult, maar vooral dat de vruchten erg bleek blijven. Het virus wordt overgebracht door bladluis. Voor zover bekend is PeVYV op weliswaar een groot aantal bedrijven waargenomen, maar meestal slechts in een klein aantal planten, verspreid over de teelt. In slechts enkele gevallen is sprake van een noemenswaardige opbrengstderving.

Al geruime tijd werd onder telers en adviseurs gesproken over het ‘syndroom van de bleke vruchten’. De plaag is inmiddels waargenomen in vrijwel alle paprikarassen. De kleur blijft meestal over de gehele vrucht gelijkmatig bleek, maar kan bij rijpe vruchten ook een enigszins vlekkerig patroon vormen.  In februari heeft het laboratorium van de overheid in Andalusië bevestigd dat het gaat om PeVYV, behorend tot de familie van de zogenaamde ‘Polerovirussen’. PeVYV is reeds bekend in Azië en verschillende andere landen rond de Middellandse Zee, zoals Turkije, Israël en Tunesië. In Israël werd het voor het eerst aan het eind van de jaren 1990 aangetroffen, en aanvankelijk beschreven als ‘Pepper Yellow Leaf Curl Virus’, PYLCV. Het betreft géén organisme met een quarantainestatus.

Preventieve maatregelen

Het virus kan uitsluitend door bladluizen worden overgebracht, dus niet via besmet gereedschap of doordat onaangetaste en zieke planten elkaar raken. Waarschijnlijk kan PeVYV buiten het seizoen overleven op onkruiden in de omgeving,  van waar gevleugelde bladluizen het de kas in brengen. In welke wilde planten het in Spanje buiten het paprikaseizoen precies verblijft is nog niet duidelijk.

Waarschijnlijk is het probleem grotendeels te ondervangen door de kassen goed met insectengaas af te sluiten en de teelt te starten met een groot aantal gele vangplaten.  Door het succes van de biologische bestrijding en de afname van de plaagdruk van buiten hebben veel Spaanse telers in de laatste jaren weinig aandacht besteed aan dit soort preventieve maatregelen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin