Doorgaan naar artikel

NFO bezorgt over verdwijnen driftarme spuitdoppen

De NFO is ernstig bezorgd over de einddatum van 1 januari 2023 voor bijna alle driftarme spuitdoppen. In 2017 is besloten dat de registratie van de spuitdoppen voor 5 jaar geldig is.

Doppenfabrikanten die met beperkt onderzoek aantonen dat hun spuitdoppen onveranderd zijn, blijven op de lijst van driftarme spuitdoppen staan. Begin vorig jaar zijn alle doppenfabrikanten daarop gewezen. Afgelopen najaar heeft de NFO met WUR de situatie in beeld gebracht en zijn de doppenfabrikanten in december opnieuw geattendeerd op de noodzaak voor onderzoek. Nu blijkt volgens de NFO echter dat diverse doppenfabrikanten nog steeds geen onderzoek ingepland hebben. Zonder de vereiste aanvullende gegevens zullen die driftarme spuitdoppen van de lijst gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de spuittechnieken in de DRT-lijsten waarvoor driftarme spuitdoppen nodig zijn.

Werkbare opgebruiktermijn

De NFO gaat (opnieuw) contact opnemen met de doppenfabrikanten en zal bij het ministerie van LNV gaan pleiten voor een werkbare opgebruiktermijn voor spuitdoppen die per 1 januari 2023 toch gaan vervallen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin