Doorgaan naar artikel

Ctgb toetst middelen voortaan met Drift Calculator

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Het Ctgb betrekt voortaan in haar beoordeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen de Wageningen Drift Calculator. Deze calculator is een tool die driftdepositiecijfers berekent voor elke specifieke combinatie van teelt, teeltvrije zone en driftreductieklasse.

De Wageningen Drift Calculator (WDC) bevat de recentste driftcijfers op basis van toedienings- en gewasparameters. Hiermee is zonder specifiek driftrapport te bepalen welke DRT-klasse en teeltvrije zone nodig zijn voor een veilig gebruik.

Specifiekere driftdepositiecijfers

De driftdatabases die ten grondslag liggen aan de WDC zijn omvangrijker en bevatten meer recente informatie dan de huidige databases. Vanwege de actuelere informatie kunnen de driftdepositiecijfers voor de verschillende teelten veranderen. Daarnaast zijn de driftdepositiecijfers uit de WDC – met name voor neerwaartse teelten – specifieker, omdat parameters zoals gewasstadium en positie van de laatste dop ten opzichte van het gewas worden meegenomen.

De WDC is daarmee volgens het Ctgb realistischer dan de huidige werkwijze.

Grens gewashoogte

Vanwege het onderscheid tussen een ‘kale grond’ en ‘niet kale grond’ – de grens is getrokken bij 20 cm gewashoogte – is besloten dat indien binnen het aangevraagde gebruik het gewasstadium de grens van 20 cm hoogte overschrijdt, de hoogste driftdepositiewaarde voor beide situaties moet worden gebruikt. De maximale teeltvrije zone en de maximaal acceptabele driftreductieklasse (DRT 90) voor neerwaarts spuiten, blijven zoals vastgelegd.

Ingangsdatum

Het gebruik van de WDC heeft gevolgen voor dossiers voor een nationale aanvraag. In het kader van behoorlijk bestuur wordt de WDC daarom ingevoerd voor nieuwe aanvragen en niet voor lopende aanvragen. Wel wordt het gebruik door aanvragers van de WDC op vrijwillige basis voor lopende aanvragen geaccepteerd.

Uitfaseren individuele technieken

Daarnaast heeft het College besloten dat individuele, specifieke toepassingstechnieken per 1 januari 2022 niet meer op het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) mogen komen te staan. Voor alle toepassingen moet dan voortaan een DRT-klasse op het WG worden opgenomen, zo nodig in combinatie met een teeltvrije zone.

Beheer
WP Admin