Nederland vindt weer riskant residu in peren China

10-01-2020 | Laatste update op 31-08 | |
In Nederland is chloorpyrifos niet toesgestaan in de teelt. Foto: Roel Dijkstra
In Nederland is chloorpyrifos niet toesgestaan in de teelt. Foto: Roel Dijkstra

Nederland waarschuwt andere EU-landen voor gevaarlijke gehaltes insecticide in Chinese peren.

Nederland heeft in het Europese meldsysteem voor voedselveiligheidsrisico’s RASFF melding gedaan van Chinese peren met te hoge gehaltes van de stof chloorpyrifos. De stof staat in de belangstelling in Europa, omdat deze maand de toelating voor het gebruik afloopt.

Gevaarlijk gehalte

Een Nederlands importbedrijf heeft zelf tests gedaan op de partij en vond 0,039 milligram van de stof chloorpyrifos in een kilo peren. Dat is hoger dan de gezondheidswaarde voor residuen voor deze stof. De Acute Referentie Dosis (ARfD) ligt in Europese regelgeving op 0,005 milligram per kilo peren. De ARfD is een schatting voor de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.

Uit de notificatie valt op te maken dat de Nederlandse importeur de partij peren niet verder heeft afgezet en verhandeld naar andere EU-landen.

Twee vondsten

Opvallend is dat Nederland precies een jaar geleden ook waarschuwde voor de stof in Chinese peren. Toen lag het gehalte op 0,066 milligram per kilo en werd de partij vernietigd.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer