Doorgaan naar artikel

Nederland en Japan willen robotisering versnellen

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Om robotisering te versnellen, willen Japan en Nederland samenwerken, zo luidde de boodschap op de Greentech-beurs. Zover is het nog niet.

Een aankondiging van een Japans-Nederlandse samenwerking. Zo was de inleiding te lezen van een Greentech-symposium van Nederlandse en Japanse bedrijven. Van Japanse zijde waren onder meer Agrist en Shibua Seiki betrokken als sprekers. Uit Nederland waren dat onder meer Rijk Zwaan en Octivia.

Vriendelijkheidsoffensief

Toch moet nu nog niet te veel gezocht worden achter de grote woorden van de aankondiging, zo blijkt. Het symposium was veel meer een vriendelijkheidsoffensief en een officieel deel van een tegenbezoek van een Japanse missie naar Nederland. Het officiële bezoek van een Japanse delegatie stond onder leiding van Rijksdienst voor Ondernemend Nederand (RVO) en volgde op een eerder afgelegd Nederlands bezoek aan Japan.

De Japanse delegatie kreeg met onder meer een bezoek aan Wageningen University & Research een sterk inhoudelijke kijk op Nederlandse inspanningen om robotica nu echt op gang te brengen. Het blijkt toch lastig om robuuste en kostenbesparende oogst- en bladplukrobots te bouwen. Nederland geldt daarin wel als top van de wereld.

Seedmoney

Dat er een samenwerking is, lijkt nog wat te sterk uitgedrukt. Nederland en Japan hebben al een intensieve samenwerking op andere landbouwvlakken, zoals aardappelen. Een programma voor robotica wordt voorbereid. Nederlandse partijen werken aan een projectvoorstel om topsectorengeld te ontvangen voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma met Japanse partijen. Deze zogenaamde Seed Money Projecten dienen als opstart voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de tuinbouwsector (of landbouw of voeding). Hierbij staat het vormen van een consortium centraal.

Beheer
WP Admin