Doorgaan naar artikel

NAM gaat aardbevingsrisico’s Westland meten

Foto: Jeroen Verheul

Foto: Jeroen Verheul

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet bodembewegingen gaan meten in Westland waar bevingsrisico’s te laag zijn ingeschat.

Aanleiding is een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarin de winningsplannen voor de velden in Westland zijn onderzocht. Bij de meeste velden is het risico laag, maar de kans op een kleine aardbeving zou in ‘s-Gravenzande op 42% worden geschat.

De gemeente Westland wil opheldering. “Wij zijn verbaasd over het genoemde percentage. Berichtgeving van de NAM is altijd geweest dat de kans op aardbevingen in Westland nagenoeg nihil is. We gaan ons zo snel mogelijk laten informeren door de NAM en SODM om duidelijkheid te kunnen verschaffen richting de gemeenteraad en onze inwoners.”

Risicoplannen

De NAM krijgt de opdracht om op korte termijn een metingssysteem aan te leggen omdat de huidige KNMI-metingen onvoldoende lichte bevingen in Zuid-Holland registreert. Ook moet de NAM risicobeheersingsplannen opstellen voor het gebied.

Uit in totaal vijf winningsvelden wordt in Westland gas gepompt. Eerder deze week werd bekend dat de NAM op last van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de kranen in Maasdijk en Monster dicht te draaien. De NAM produceert namelijk meer gas dan is toegestaan volgens de winningsplannen waar de minister mee heeft ingestemd.

Opheldering

De risico’s van gaswinning liggen onder een vergrootglas na de Groningse bevingsreeks. In het najaar van 2017 stelde de provincie Zuid-Holland al dat het de minister van Economische Zaken opheldering zou vragen naar de risico’s van gaswinning in Westland. In Monster en Maasdijk bleek toen de gaswinning hoger dan toegestaan.

Eerder deze week stelde de provincie Zuid-Holland dat zij zich in haar adviesrol bij nieuwe vergunningsaanvragen tegen winning zal opstellen onder bewoond gebied vanwege de mogelijke veiligheidsrisico’s. In Zuid-Holland zijn zeven vergunningen afgegeven voor het winnen van olie- en/of gas. Deze vergunningen beslaan nagenoeg het gehele grondgebied van de provincie.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin