Doorgaan naar artikel

Naktuinbouw: minder klachten uitgangsmateriaal

Afbeelding

Naktuinbouw heeft in 2013 minder klachten over uitgangsmateriaal ontvangen (35 in 2013 tegen 53 in 2012), blijkt uit het jaarverslag van de keuringsdienst over 2013.

In acht van de 35 meldingen oordeelde Naktuinbouw dat de klacht gegrond was. In negen gevallen was de klacht ongegrond. De andere meldingen zijn ingetrokken of (nog) niet tot een uitspraak gekomen. Om welke teelten het gaat, wordt niet duidelijk uit de cijfers. In 2012 ging de helft van de klachten om tomaten- en aardbeiplanten.

Naktuinbouw voert onderzoeken uit naar aanleiding van binnengekomen klachten, waarvan bedrijven of autoriteiten van mening zijn dat het niet voldaan heeft aan de daaraan gestelde eisen (op fytosanitair gebied, op identiteit of op kwaliteit).

fytosanitair

Ook bij de fytosanitaire taken bij export van uitgangsmateriaal registreerde Naktuinbouw in 2013 minder problemen. Teeltmateriaal van veel gewassen is binnen de EU ‘paspoortplichtig’. Bij die inspecties van Naktuinbouw vonden inspecteurs ook minder q-organismes. In 2013 werd bij evenveel inspecties als het jaar ervoor 45 keer een q-organisme aangetroffen. Dat aantal was met 86 duidelijk hoger in 2012.

Daarnaast werden in 2013 bijna 9.500 importinspecties uitgevoerd door Naktuinbouw, bijna duizend meer dan in 2012. Er vonden 178 afkeuringen plaats. Dat waren 117 afkeuringen in 2012. Bij importinspecties worden nu meer producten gecontroleerd om risico’s op insleep te voorkomen.

Veranderingen

In het voorwoord schrijft voorzitter van Naktuinbouw Henk Lange dat de keuringsdienst mogelijk voor grote veranderingen staat. De landelijke overheid wil de organisatie van keuringsdiensten wijzigen. Lange denkt dat het huidige zelfstandige bestuursorgaan de beste vorm is. Ook Europese plannen om  alle handelsrichtlijnen te vervangen door één bindende Europese wet, zonder nationale interpretatie, lijken tot veranderingen te leiden bij Naktuinbouw. Voorzitter Henk Lange spreekt evenwel over een ‘solide jaar’.

Beheer
WP Admin