Mogelijk extra investeringen gietwaterprojecten

13-12-2018 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Groenten&Fruit
Foto: Groenten&Fruit

De provincie Zuid-Holland krijgt de kans meer te investeren in proefprojecten rondom bijvoorbeeld gietwater voor de glastuinbouw of teelt van natte gewassen.

Dat staat in het rapport Weerkrachtig Zuid-Holland waarin de provincie de knelpunten bij klimaatverandering op onder meer tuinbouw onderzoekt. Zuid-Holland voert al een langjarig beleid om verzilting van de ondergrond te voorkomen en voldoende zoetwater beschikbaar te houden voor land- en tuinbouw. Er is kans dat te intensiveren.

Voor dat beleid komt waarschijnlijk meer geld uit Den Haag, maar dan moet het nieuwe provinciebestuur na de verkiezingen van de Provinciale Staten komend jaar daar ook extra in investeren. Als dat geld er komt, moet dat worden gestoken in projecten op het gebied van bodemdaling, drainage, vernatting of het tegengaan van verzilting. Als voorbeeld noemt de provincie het gietwaterproject AWZI Nieuwe Waterweg.

Droogte 2018

In 2018 is door de droogte veel zoetwater opgepompt voor gietwater in de kassen. Schoon gietwater helpt tuinders de aangescherpte emissienormen te halen voor stikstof en fosfaat in 2027. Het gebruik van grondwater staat meer in de belangstelling vanwege de nadelige effecten van zoetwaterwinningen, zoals bodemdaling en het al dan niet samengaan met warmte-koudeopslag in de ondergrond.

Dit moet je weten voordat je een waterput slaat

De provincie ziet kansen bij de opslag van zoet regenwater in de bodem (Coastar-concept) en mogelijk de levering van gietwater door hergebruik van (gezuiverd) afvalwater. Hierin steekt Zuid-Holland overigens al geld. Dat geldt ook voor het Kennisprogramma Bodemdaling, waarin kennis rond natte teelten en onderwaterdrainage wordt ontwikkeld.

Opvang neerslag

De provincie benoemt de rol van de glastuinbouw ook elders in het rapport. In het Westland dragen tuinders met het waterschap bij aan wateropvang bij extreme neerslag. Vooraf aan een zware bui maken zij ruimte in hun hemelwaterbassins. Dat is het Rainlevelr-project.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer