Glas

Achtergrond

‘Ook bestaande bassins aansluiten op Rainlevelr’

Hoogheemraadschap van Delfland laat ‘laaghangend fruit’ hangen, was de reactie uit de zaal tijdens het ‘Rainlevelr-event’ op maandag 19 november in World Horti Center in Naaldwijk.

Rainlevelr, het systeem om de waterbergingscapaciteit in polders te vergroten, werkt naar behoren. “Het is een simpel concept waarmee we allemaal droge voeten kunnen houden in het Westland”, zegt Wilko Wisse van Lans. Door waterbassins voorafgaand aan hevige regenval deels af te laten lopen, ontstaat er meer bergingscapaciteit. Lans was het eerste bedrijf dat een aflaatsysteem in het bassin installeerde op zijn bedrijf in de Oranjepolder. Samen met Hoogheemraadschap van Delfland werd een project gestart om het waterbeheer te coördineren.

Tekst gaat verder onder de video.

Nu, ruim 5 jaar later, is het systeem Rainlevelr operationeel op 13 bedrijven en zitten nog 8 andere bedrijven in de ‘intake’-fase, zegt Hugo Vreugdenhil, accountmanager van Hoogheemraadschap van Delfland. “We willen het aantal deelnemende bedrijven het liefst verdubbelen in 2019.”

De aanlegkosten van het systeem worden door Delfland betaald. In het bassin wordt een waterniveaumeter aangebracht. Via een dashboard van LetsGrow.com kan Delfland de vullingsgraad van de aangesloten bassins aflezen. De teler heeft een ander dashboard waarin de waterbehoefte wordt gekoppeld aan verschillende regenscenario’s. Delfland kan per sms vragen om 10 tot 20% te laten aflopen. De teler beslist zelf of hij aan dat verzoek gehoor geeft.

De teler beslist zelf of hij gehoor geeft aan het verzoek van Delfland om een deel van het bassinwater in de sloot te laten lopen. - Foto: HH Delfland
De teler beslist zelf of hij gehoor geeft aan het verzoek van Delfland om een deel van het bassinwater in de sloot te laten lopen. - Foto: HH Delfland

Beperkte groei door uitgangspunt Delfland

Wisse benadrukt het belang van een grotere groep bedrijven met een Rainlevelr. “Als veel bedrijven meedoen, hoeft iedereen misschien maar 5% van het bassinwater af te laten lopen. Als er maar een paar zijn, moet dat veel meer zijn om effect te hebben op het waterpeil in de polder.” De groei van het aantal deelnemers wordt echter beperkt door de insteek van Delfland dat het systeem alleen wordt aangelegd bij nieuwbouw of vervanging van het bassinfolie. Daarbij is het hoogheemraadschap ook afhankelijk van meldingen vooraf. “We willen geen enkel risico nemen op lekkages, dus geen manchetten aanbrengen in bestaande bassinfolies”, verklaart Saskia Jouwersma, senior beleidsadviseur van Hoogheemraadschap van Delfland. “Hevelsystemen die wij hebben onderzocht, zijn 2,5 keer zo duur.”

De vervanging van het folie is volgens Hoogheemraadschap van Delfland hét moment om bestaande bassins van een extra aflaatleiding te voorzien. Overhevelen is volgens het hoogreemraadschap veel te duur. - Foto: HH Delfland
De vervanging van het folie is volgens Hoogheemraadschap van Delfland hét moment om bestaande bassins van een extra aflaatleiding te voorzien. Overhevelen is volgens het hoogreemraadschap veel te duur. - Foto: HH Delfland

De tuinders zitten aan de knoppen als we per sms een verzoek doen om 10 tot 20% van het bassinwater af te laten

Draagvlak versus praktische oplossingen

Verschillende toehoorders in World Horti Center zien echter wel mogelijkheden. Bram van den Ende, commercieel-technisch adviseur van Stolze, denkt dat een hevelsysteem (over de bassindijk heen) veel goedkoper kan worden aangelegd. Ook zijn er wellicht mogelijkheden om een klep in de zuigleiding te installeren, waarmee water naar de sloot kan worden gestuurd.

“Om voldoende draagvlak te creëren heb je veel vertrouwen nodig. De tuinders zitten aan de knoppen als we per sms een verzoek doen om 10 tot 20% van het bassinwater af te laten. Goede samenwerking is essentieel. De Rainlevelr moet niet ‘dat kastje van Delfland’ zijn, maar onderdeel van het bedrijf en de bedrijfsfilosofie”, zegt Jouwersma. Het totale glasoppervlak dat meedoet komt komend jaar uit op circa 100 hectare.

Dagvoorzitter: ‘Delfland laat laaghangend fruit hangen’

Uit de reacties uit de zaal kan opgemerkt worden dat het met het vertrouwen inmiddels wel goed zit. “Delfland laat laaghangend fruit hangen”, concludeert dagvoorzitter Maurice Wubben. Wanneer Rainlevelr alleen in nieuwe bassinfolie wordt geïnstalleerd, duurt het 20 jaar voordat alle bassins aan de beurt zijn geweest. In het servicegebied van Hoogheemraadschap van Delfland staat ruim 3.500 hectare glas. Er zijn polders waar bijna de helft van de oppervlakte bedekt is met glas. Als de bassins vol zijn, loopt al het regenwater binnen 10 minuten de sloot in. Waar dat toe kan leiden is in 1998 en 1999 duidelijk geworden. Sindsdien heeft Delfland veel geïnvesteerd in snellere afvoer en waterberging.

Steeds meer kans op extreme regenval

De verwachting is dat de kans op extreem veel regen in korte tijd groter wordt. Afgelopen mei was het weer raak in delen van het Westland. Al liepen de kassen niet vol, zoals eind vorige eeuw.

Het watergebruik verschilt sterk per bedrijf. Een systeem als Rainlevelr is ook geschikt om de buurman van extra water te voorzien in droge perioden, betoogt Jaap Bij de Vaate van Delphy.
Het watergebruik verschilt sterk per bedrijf. Een systeem als Rainlevelr is ook geschikt om de buurman van extra water te voorzien in droge perioden, betoogt Jaap Bij de Vaate van Delphy.

Of registreer je om te kunnen reageren.