Doorgaan naar artikel

Minimumprijs in GMO mag niet

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Het Europese Hof van Justitie heeft afgelopen week een verhelderend advies gegeven in een langslepende kartelzaak rondom Franse witloftelers.

Het advies legt een duidelijke grens tot waar het delen van marktinformatie in een GMO-erkende vereniging mag. Zo valt het afspreken van een minimumprijs niet onder de instrumenten van GMO en kunnen telers daarvoor beboet worden. Deze uitleg kan voor de Franse witloftelers betekenen dat ze alsnog een boete krijgen.

Langslepende zaak

In 2007 ontdekte de Franse mededingingsautoriteit concurrentieverstorende praktijken in de witlofsector. Het ging daarbij om overleg over de prijs van witlof (tussen verschillende partijen), de hoeveelheden op de markt te brengen witlof en de uitwisseling van strategische informatie.

Er werd door kartelpolitie uiteindelijk voor bijna € 4 miljoen aan boetes opgelegd. Die boete werd door Franse rechters van tafel geveegd, omdat de afspraken binnen de GMO-regels zou vallen.

De Franse mededingingsautoriteit ging met de zaak naar de Franse Hoge Raad. Die vroeg vervolgens het Europese Hof van Justitie zich uit te laten over het standpunt van de PO’s en andere beboete partijen.

Zeer relevant

Het advies van de Franse advocaatgeneraal Nils Wahl wordt door mededingingsadvocaat Eric Janssen als verhelderend ervaren en zeer relevant voor de praktijk. “Gelet hierop mag binnen een erkende PO of UPO de productie worden gepland of strategische informatie worden uitgewisseld. Afspraken over minimumprijzen zijn binnen een PO of UPO echter niet toegestaan.”

Productie plannen mag

Er zijn dus strikte voorwaarden waaronder een producentenorganisatie de productie mag plannen of binnen een Unie van Producentenorganisaties gegevens mag uitwisselen. In die gevallen geldt vrijstelling voor de mededingingsregels van de afzonderlijke landen.

Janssen: “Het antwoord van de advocaatgeneraal is best begrijpelijk: erkende PO’s en UPO’s vervullen een sleutelrol binnen het Europese Landbouwbeleid. Op grond van de GMO-regels is het hun taak om de productie van de leden te plannen, het aanbod te bundelen en de producten van de leden te verkopen. Activiteiten ter uitvoering van deze taak kunnen niet onderworpen zijn aan de mededingingsregels. Anders heeft de hele GMO simpelweg geen zin.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin