Doorgaan naar artikel

Meer voorspoed in 2012!

Het jaar is nog niet om, maar op veel bedrijven zijn de voorbereidingen voor 2012 al weer volop aan de gang in de stellige verwachting dat 2012 een veel beter jaar zal worden.

Die positieve verwachtingen zijn gegrond, niet alleen omdat er in 2011 zo veel teleurstellingen zijn geweest, maar ook omdat we de dure lessen uit 2011 in het komende jaar in de praktijk zullen kunnen brengen en er ons voordeel mee zullen kunnen doen.

Nadat in Noord-Duitsland de Ehec-bacterie toesloeg, werd beweerd dat komkommers de veroorzakers waren en onmiddellijk waren alle komkommers in Europa zo goed als onverkoopbaar. Dat kwam omdat het voor consumenten niet duidelijk was wat de herkomst was van de komkommers die overal werden aangeboden. Daardoor en versneld door de sociale media, waren onmiddellijk in heel Europa alle komkommers verdacht. Als het meteen klip en klaar zou zijn geweest voor de consument  wat de herkomst van de verdachte komkommers was, dan zou de ramp die volgde voor de Nederlandse komkommerkwekers zeker minder ernstig zijn geweest.

Omdat een herhaling van een incident op de Europese markt voor groente en fruit nooit kan worden uitgesloten moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het Nederlandse product weer ten onrechte wordt verdacht. Sommige journalisten zijn altijd op zoek naar reuring en die veroorzaakten al eerder problemen met verhalen over bittere komkommers en over wasserbomben, zonder zich te bekommeren over de mogelijk ernstige gevolgen van een slordige berichtgeving over de voedselkwaliteit.

Daarom moet er voor een aantal belangrijke producten een nieuwe, uniforme, aantrekkelijke en opvallend Nederlandse verpakking komen en moeten er journalisten met verstand van zaken worden ingeschakeld, die de kwaliteit en de betrouwbaarheid speciaal van het Nederlandse product voor een breed publiek benadrukken. Daardoor zal het risico dat Nederlandse kwekers onterechte schade ondervinden door berichten over een probleem bij producten van onbekend herkomst zeker verminderen. Heel veel consumenten weten door de verstedelijking helemaal niet meer wat er allemaal gebeurt op een modern tuinbouwbedrijf en zij weten dus ook niet het echte verschil tussen bij voorbeeld een biologisch product uit een Nederlandse kas en eenzelfde artikel, niet-biologisch gekweekt uit een ver land.

In het afgelopen jaar is duidelijk aangetoond dat producten van een zeer goede kwaliteit, die in een opvallende en aantrekkelijke verpakking worden aangeboden, niet alleen veel minder last hebben gehad van het Ehec-probleem, maar ook daarna steeds beter werden betaald.

In Spanje is een grote coöperatie gestart met de verkoop van eigen producten in eigen winkels. De resultaten zijn dermate positief dat navolging zeker de aandacht moet hebben.

Na een moeilijke periode is er altijd meer animo tot samenwerking en met vereende krachten zal het in 2012 zeker beter gaan.

Share this

Afbeelding
Arie van den Berg

eigenaar Van den Berg Seeds

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin