Doorgaan naar artikel

LTO Glaskracht wordt Glastuinbouw Nederland

LTO Glaskracht wordt Glastuinbouw Nederland

LTO Glaskracht wordt Glastuinbouw Nederland

LTO Glaskracht Nederland heet voortaan Glastuinbouw Nederland. De glastuinders blijven wel bij de LTO-familie.

De nieuwe naam hoort bij een nieuwe juridische entiteit, die gisteren officieel is ondertekend door de voorzitters en directeuren van de 3 regionale LTO’s en die van LTO Glaskracht Nederland. Dat laatste is nog steeds de statutaire naam van de belangenbehartigingsorganisatie van de Nederlandse glastuinders. Maar naar buiten toe is de nieuwe naam Glastuinbouw Nederland duidelijker.

Verbeten strijd om besteding contributie

Met deze ondertekening verdwijnt de naam LTO Noord Glaskracht. Dat was in 2007 de vereniging die LTO Noord en Glaskracht Nederland samen vormden om de belangenbehartiging van de glastuinbouw in elk geval boven de grote rivieren weer onder 1 noemer te brengen, 2 jaar nadat Frans Hoogervorst brak met LTO. Hoogervorst was al jaren in een verbeten strijd gewikkeld geweest om van de ledencontributie die glastuinders aan ZLTO, LLTB en LTO Noord betaalden, meer beschikbaar te krijgen voor sectorale belangenbehartiging.

Stapje voor stapje is sinds 2007 die eigen sectorale belangenbehartiging voor de glastuinbouw tot stand gekomen. De samenwerking met de vakgroepen glastuinbouw van de 2 zuidelijke lto’s werd steeds hechter en in 2014 kwam LTO Glaskracht Nederland tot stand, met een eigen stevige organisatie en medewerkers.

Beleidsbeïnvloeding vanuit 1 organisatie

Binnen Glastuinbouw Nederland zijn de glastuinbouwleden van LTO Noord, LLTB en ZLTO verenigd. De beleidsbeïnvloeding, het aanjagen van innovaties en het stimuleren van kennisuitwisseling vindt vanaf 2019 vanuit 1 ondernemersorganisatie plaats. De regionale belangenbehartiging blijft gewaarborgd via de 3 regionale LTO‘s. Ook de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de glastuinbouw naar LTO Nederland blijft ongewijzigd.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin