Doorgaan naar artikel

Bom-Lemstra: ‘Te veel freeriders in glastuinbouw’

“Er zijn nog te veel freeriders, terwijl de uitdagingen voor de komende jaren in ieders belang zijn.” Dat zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Na honderd dagen als voorzitter van Glastuinbouw Nederland constateert Bom-Lemstra dat de problematiek bij veel thema’s in de glastuinbouw heftiger is dan ze dacht toen ze aantrad. “Binnen energie, plantgezondheid, water en arbeid moet er echt wat veranderen, willen we als glastuinbouwsector onze positie behouden”, zegt ze in een podcast die haar organisatie dinsdag 10 augustus publiceert.

‘Collectiviteitsbesef omhoog’

Bom-Lemstra hoopt daarbij dat het collectiviteitsbesef verder omhoog gaat in de glastuinbouw. “Er zijn nu nog te veel freeriders, terwijl de uitdagingen voor de komende jaren in ieders belang zijn.”

Het behoud van de internationale concurrentiepositie in markt en maatschappij vergt inspanningen. “Dat in het besef dat de opbrengstprijzen voor onze producten de laatste jaren niet echt omhoog zijn gegaan. De belangen en de meerwaarde van de glastuinbouw moeten nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht van de maatschappij, maar vooral van de politiek.”

‘Verduurzaming hoofdthema nieuwe regering’

“Hoe die regering er ook uit gaat zien, verduurzaming zal het hoofdthema zijn”, verwacht Adri Bom-Lemstra. “Daar moeten we alert op zijn en daarmee kunnen we ons ook onderscheiden. Dan moeten we wel de dialoog aangaan met de maatschappij. Onze impact op milieu en ruimte is laag, dat is een feit. Als je de glastuinbouw noodgedwongen verplaatst naar andere landen, dan gaat het beslist minder met de wereld. Daar ben ik van overtuigd.”

‘Werken aan zichtbaarheid’

Glastuinbouw Nederland heeft de afgelopen maanden prioriteit gelegd bij het benaderen en informeren van nieuwe Kamerleden. “Het is van strategisch belang voor de komende jaren dat we de specifieke kenmerken van onze sector bij hen onder de aandacht bren-gen. Als ondernemers en als sector hebben we fantastische verhalen te vertellen. Dat is wat mensen onthouden. We moeten werken aan onze zichtbaarheid. Op gebied van energie zijn er, mede door onze lobby, voor de zomer al diverse moties ingediend en aangenomen. Het werkt dus wel.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin