Doorgaan naar artikel

Leegstand geen probleem dat glastuinbouw raakt

Op het Brabantse platteland dreigt leegstand van stallen en schuren. Voor kassen is dat risico op leegstand niet te verwachten, stelt onderzoeksbureau Alterra in een onderzoek voor de provincie Noord-Brabant.

Glasopstand van bedrijven die stoppen, worden veelal weer door andere tuinders gebruikt. Dit gebeurt vooral bij teelten waar minder eisen gesteld worden aan de kas, techniek, lichtdoorlating en wel of niet grondgebonden teelten.

In Noord-Brabant bedraagt het totale glasareaal 1.300 hectare (netto oppervlakte glas). De oppervlakte fysiek glas is met ruim 1.600 hectare een stuk groter. Deels komt dit doordat ook werkpaden, ketelhuizen, wateropslag en zaken als verwerking en verpakking onder glas kunnen voorkomen, deels omdat in onbruik geraakte of voor andere doeleinden gebruikte kassen (zoals opslag van caravans) ook onder het fysiek glas vallen.

Alterra verwacht dat miljoenen vierkante meters aan grote schuren en stallen zullen leegvallen de komende vijftien jaar. Deze gebouwen zijn veelal gebouwd in de jaren zeventig tot negentig, vaak voorzien van asbestdaken.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin