‘Krachtige boodschap’

10-10-2019 | Laatste update op 01-11 | |
Vullings
Jan Vullings hoofdredacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

De boodschap is wel overgekomen. Boeren en tuinders zijn het zat.

Rapport op rapport, advies op advies. De landbouw krijgt zo’n beetje overal de schuld van, althans zo voelt het. Het beleid is eenzijdig, warrig en onwerkbaar. Met meer dan 10.000 mensen op het Malieveld in Den Haag gaf de sector een duidelijk signaal af.

Boeren, en jazeker ook tuinders! Het protest gaat niet alleen over inkrimping van de veestapel. Het gaat nadrukkelijk óók over middelen, en mestbeleid, werkbare regels en duidelijkheid voor de toekomst. Het beleid moet op feiten zijn gebaseerd.

Duurzaamheid

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland hekelt de stigmatisering. “Beschuldigingen als gifspuiters zijn buitenproportioneel en onjuist”, zegt hij. “De sector verdient voor de inzet op duurzaamheid juist respect, van zowel de politiek als van de maatschappij.” Ook voorzitter Gerard van den Anker van fruittelersorganisatie NFO was op het Malieveld. “Met gebalde vuist, maar ook met uitgestoken hand willen wij duidelijk maken dat het genoeg is. Er moet meer evenwicht in het debat komen”, zegt hij. LTO-voorzitter Marc Calon zegt ‘schijtziek’ te zijn van de beeldvorming.

Nederland ligt door het PAS op zijn gat

Waardering voor de tuinbouwsector

Nu de kruitdampen wat zijn opgetrokken, moet het resultaat blijken. Welbeschouwd is de protestdag een begin van (her)waardering van de sector. Het moet vertaling krijgen in beleid. Te beginnen op het gebied van stikstof. Nederland ligt door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op zijn gat.

Landbouwcommissaris

En ondertussen moet het vizier ook op Brussel gericht blijven. Het valt nog niet mee een capabele Europese Commissie te installeren. In Brussel wankelt de beoogde nieuwe EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. De Pool kan de landbouwcommissie van het Europees Parlement (nog) niet overtuigen. Zijn optreden is uiterst zwak. Hij is op inhoud gezakt. Het ontbreekt de man aan goede plannen, visie en passie. Hij krijgt nog een herkansing.

Een goede commissaris op landbouw is belangrijk. Uiteindelijk komt daar veel beleid vandaan, met voorwaarden en de geldstroom om die doelen te realiseren, ook Nederlandse doelen!Beheer