Doorgaan naar artikel

Koning spreekt waardering voor tuinders uit

Foto: ANP

Foto: ANP

Koning Willem-Alexander sprak tijdens de Troonrede waardering uit voor boeren, tuinders en vissers.

Hij zei dat de gunstige economie ruimte biedt om te investeren in voorzieningen en vakmensen die de basis vormen onder een sterk land. “Dat doen we met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel”, aldus de koning.

Hij voegde er aan toe dat het kabinet met gerichte maatregelen komt om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden en noemde ook het fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.

Dalende werkloosheid

Koning Willem Alexander zei in zijn Troonrede dat het goed gaat in Nederland. “De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig”, zegt hij. Naar verwachting zal het nationaal inkomen volgend jaar 2,6% stijgen en de werkloosheid dalen naar een historisch laag niveau van 3,5%. “Daarmee is dit het moment om opnieuw richting te kiezen. Om keuzes te maken die ruimte en zekerheid bieden in het hier en nu en voor volgende generaties”, aldus het staatshoofd.

Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?

Minder risicovol vast contract

Hij benadrukte dat iedereen in de samenleving hier aan mee moet doen. “Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? Een steeds beter land is niet vanzelfsprekend, maar vergt permanent onderhoud en vernieuwing. Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering”, aldus Willem-Alexander. Met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans moet het voor werkgevers minder risicovol worden om mensen een vast contract aan te bieden.

Geen milieuschuld

Willem-Alexander zei verder dat deze generatie de volgende generatie geen milieuschuld mag doorgeven. “De realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, werken en leven. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland.”

De koning zei dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar moet zijn. “Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken. Het parlementaire initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is”, aldus de koning.

Hij kondigde aan dat het kabinet het gemeente- en provinciefonds gaat vergroten, om gemeenten en provincies te ondersteunen bij onder andere de zorg voor een vitaal- en leefbaar platteland en de energietransitie, omdat de rol van de mede-overheden groter en belangrijker wordt.

Beheer
WP Admin