Doorgaan naar artikel

‘Wetsvoorstel kabinet kost helft glastuinders de kop’

Het demissionair kabinet komt met een wetsvoorstel voor een CO2-heffing voor glastuinders. Ook verduidelijkt het de fasering van het afschaffen van het verlaagd tarief energiebelasting. Volgens Glastuinbouw Nederland gaat dat de helft van de teeltbedrijven de kop kosten.

Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over de grotere lastendruk, die de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen van het kabinet op de glastuinbouwbedrijven legt. In het Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelingen Glastuinbouw als onderdeel van belastingplan 2024 wil de regering tussen 2025 en 2030 zowel het verlaagd tuinbouwtarief uitfaseren als de WKK-inputsvrijstelling inperken.

Afschaffing energiebelasting te strak

In opdracht van de Tweede Kamer en het landbouwministerie onderzocht Wageningen Economic Research al eerder de gevolgen van deze afschaffing. De onderzoekers constateerden dat de totale lastenstijging voor telers hierdoor van € 24 miljoen in 2019 naar € 740 miljoen in 2030 stijgt. Ook de nieuwe studie van Trinomics namens het ministerie van Financiën bevestigt deze ongekende impact, ondanks een geleidelijke invoer van deze maatregelen tot 2030. Zonder acht te slaan op die impact voor de voedsel- en groenproductie in Nederland zet het kabinet onverwijld door, aldus Glastuinbouw Nederland.

“Deze maatregelen maken een einde aan kleinere, middelgrote en extensieve familiebedrijven. Voor de helft van de Nederlandse telers wordt het onrendabel om nog groente, fruit of bloemen te telen”, aldus Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Waar de energiekosten twee tot soms vijf keer stijgen, kunnen deze kosten beperkt worden doorberekend aan de consument.”

Convenant Energietransitie onder druk

Bom-Lemstra zet met deze uitwerking van het kabinet vraagtekens bij het Convenant Energietransitie Glastuinbouw dat overheid en glastuinbouw in november 2022 ondertekende . “Die afspraak staat onder grote druk. Niet alleen kosten deze maatregelen kleinere en extensievere bedrijven de kop, maar ook wordt investeren in de energietransitie voor de overblijvers onmogelijk. De afgesproken balans tussen normeren, CO2-beprijzen en energiebesparing stimuleren is nu definitief zoek. Of dit beleid de transitie überhaupt helpt, kun je je afvragen. Om te overleven in dit degressieve energiebelastingstelsel worden extensieve telers hiermee gedwongen méér energie te gebruiken, zodat telen goedkoper wordt. Dat is de energietransitie achteruit.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin