Doorgaan naar artikel

KCB: schilvlekjes Elstar in opmars

Image premium

De kwaliteit van de Conference-peren was redelijk tot vrij goed. Het aandeel betere partijen was helaas in de minderheid ten opzichte van die partijen die maar net een rapportcijfer 6 of een magere 7 scoorden.

Je zou verwachten dat vooral die partijen die naar China gestuurd worden een hele goede kwaliteit te zien zouden geven. Dit was helaas niet altijd het geval. Het is jammer dat niet wat vaker een vrucht met een flesvorm, te veel verruwing en of zwarte vegen uitgesorteerd werd. De presentatie zou er beslist enorm van opknappen. In de zwakkere klasse I-partijen trof ik regelmatig vruchten aan met geheel zwart verkleurde en soms ook afgebroken stelen. Daarnaast kwamen in dit soort partijen ook nog eens vaak vruchten voor met zwarte stelen waarbij de steelinplant nog maar net een tikje groen was. Een ander punt dat de aandacht blijft vragen is de verruwing.

De kwaliteit van Elstar varieerde eveneens vrij sterk. Dit jaar valt op dat veel partijen last hebben van steelrot. Dit gold overigens niet alleen voor dit ras, maar ook voor andere rassen. Dit euvel is tijdens het sorteren vaak moeilijk te zien, maar als de stelen niet meer aanwezig zijn, moet men hier wel goed op letten. Een ander probleem dat op dit moment de kop opsteekt zijn de schilvlekjes op de Elstar. Punt is dat de schilvlekjes in het handelsverkeer toenemen en de presentatie ernstig nadelig beïnvloeden. Het is dus belangrijk zulke partijen langzaam te sorteren, zodat de schilvlekjes binnen de marge blijven.

[([002_boerderij-image-1178743.jpeg])]

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) voert import- en exportinspecties van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten uit. Ook controleert het de kwaliteit van de verse groente en fruit die binnen Nederland wordt verhandeld.

Bekijk meer

Delen

Image
Fred Jacobs

specialist kwaliteitszaken groenten en fruit

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin