Doorgaan naar artikel

Kamer wil snelle afronding onderzoek driftarme dop

De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar het emissieverlagende effect van ‘90 graden-doppen op een verlaagde spuitboom’ nog voor het nieuwe teeltseizoen wordt gepubliceerd, zodat deze werkwijze toegepast kan worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van CDA-Kamerlid Maurits von Martels op dit punt.

De eisen aan het gebruik van een veldspuit worden via het Activiteitenbesluit Milieubeheer komend jaar verder aangescherpt. Hiermee wordt toegewerkt naar een nagenoeg emissieloos en nagenoeg residuvrij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Handelingsperspectief teler

“Op weg naar die toekomst moet er natuurlijk wel handelingsperspectief worden geboden voor de teler. Dat betekent dat er meer alternatieve methoden op de markt moeten komen”, aldus Von Martels. Hij vindt dat hiervoor kaders moeten worden gecreëerd en dat technische mogelijkheden moeten worden bekeken.

Stimuleren

Von Martels wil onder andere dat driftarme spuittechniek moet worden gestimuleerd, omdat dit kan leiden tot emissiereductie. Daarom vraagt hij landbouwminister Carola Schouten en minister Stientje van Veldhoven van milieu om onderzoeken die kunnen bijdragen bij het verlagen van emissies zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd, uiterlijk in het voorjaar van 2020, zodat dergelijke technieken toegepast kunnen worden.

Verlaagde spuitboom

Van Veldhoven zegt dat er volgens georganiseerde landbouwbedrijven veel belangstelling is voor die verlaagde spuitboom. Ze is daar positief over. “Voor de verlaagde spuitboom is momenteel slechts één driftarme dop beschikbaar. Wageningen Universiteit onderzoekt in opdracht van IenW of er ook andere doppen driftarm zijn onder deze spuitboom. Dat onderzoek is nog vertraagd, maar wij ronden het zo snel mogelijk af. Als dat is afgerond, zullen wij dat ook zo snel mogelijk publiceren”, aldus Van Veldhoven.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin