Doorgaan naar artikel

Kabinet pakt overbodige landbouwregels aan

Door het vereenvoudigen en schrappen van regels en procedures op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn kan het agrarisch bedrijfsleven tientallen miljoenen euro’s besparen, zo denkt het kabinet. Bovendien kunnen op die manier ergernissen en misverstanden worden voorkomen.

Op voorspraak van LTO Nederland lieten de staatssecretarissen Henk Bleker (landbouw) en Joop Atsma (milieu) het afgelopen jaar 38 knelpunten voor de sector onderzoeken. Daarbij ging het om vooral om procedures die onpraktisch, overbodig en contraproductief zouden zijn. De studie past in het streven van het kabinet om de regeldruk voor het bedrijfsleven met 10 procent te verminderen.

Van de 38 knelpunten zijn er inmiddels 14 opgelost. Eén daarvan betreft de mogelijkheid voor Skal om gebruik te maken van de gegevens van Dienst Regelingen voor controles bij biologische boeren. In de nieuwe natuurwet staat een passage voor het afschaffen van de herplantplicht als houtopstanden in natuurgebieden worden gekapt; dat vermindert de druk op landbouwareaal.

Voor 19 knelpunten is een oplossing in zicht. Het gaat dan onder meer om het integreren van de gegevensaanlevering voor de MER-beoordeling en milieuvergunning. Voor 5 andere door LTO gesignaleerde problemen blijkt een oplossing niet of nauwelijks mogelijk. Zo vindt het kabinet een vrijstelling voor het gebruik van rundveedrijfmest als antistuifdek ongewenst.

Volgens Bleker en Atsma ‘is dit niet het slot, maar een mooie tussenstand’. LTO-voorzitter Albert Jan Maat noemt de aanpassing of opruiming van overbodige regelgeving goed voor ondernemers en voor de Nederlandse economie. Overigens is het bedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s een schatting; er is niet per knelpunt uitgezocht wat aanpassing kan opleveren.

Bron: Boerderij Vandaag

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin