Hogan: geen nieuwe crisissteun voor boer en tuinder

10-01-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Europese Commissie is niet van plan opnieuw de beurs te trekken voor crises in land- en tuinbouw.

Dat zei Europees landbouwcommissaris Phil Hogan maandagmiddag 9 januari tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement in Brussel. Het parlement hield een hoorzitting over de Agricultural Markets Task Force (onder voorzitterschap van Cees Veerman).

Hogan zei tegen het parlement dat in de afgelopen jaren € 1,5 miljard is uitgetrokken om de crises in de zuivel en de varkensvleessectoren te beteugelen. “Meer steun geven is niet houdbaar. Dus we moeten werken aan structurele verbeteringen, zodat we de noodmaatregelen niet nodig hebben”, aldus Hogan.

‘We moeten werken aan structurele verbeteringen, zodat we de noodmaatregelen niet nodig hebben’

Een van de punten die de commissie-Veerman naar voren heeft gebracht is de complexiteit van de mededingingsregels. Hogan antwoordde op vragen van het Europees Parlement dat hij met mededingingscommissaris Margrethe Vestager kijkt naar de mogelijkheden voor primaire producenten om afspraken te maken over de prijzen. Met Europees commissaris Elzbieta Bienkowska wil hij voorstellen ontwikkelen om minimumeisen te stellen aan contracten in de voedselketen.

Prijsafspraken gedogen

Cees Veerman liet zich wegens ziekte vervangen door Helfried Giesen, oud bestuursvoorzitter van de vleesonderneming Westfleisch. Giesen verwees naar de mogelijkheid voor prijsafspraken die in Duitsland in sommige situaties gedoogd worden. Mogelijk kan dat worden verbreed naar de Europese Unie, aldus Giesen.

Kennis over termijnmarkten gebruiken

Joost Pennings, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en Wageningen UR, betoogde de kennis over termijnmarkten die in de Europese Unie aanwezig is, beter te gebruiken. “We hoeven niet naar de Verenigde Staten te kijken. De Amerikanen komen hiernaartoe om de kennis te vergaren over termijnmarkten. Zij passen de kennis echter beter toe, zowel op beleidsniveau als op bedrijfsniveau.”

Termijnmarkten werken voor grote handelaren wel op het gebied van granen. Volgens Pennings is dat voor een aantal andere producten ook mogelijk.

Brede steun voor rapport-Veerman

De grote partijen (christendemocraten, sociaaldemocraten, conservatieven en liberalen) riepen de Europese Commissie op nu werk te maken van het rapport van de commissie-Veerman. Daarbij drongen zij onder meer aan op wetgeving om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Daarbij wordt gedacht aan het recht op schriftelijke contracten voor de boeren en maximum-betalingstermijnen en een verbod op wijzigingen in de voorwaarden op het laatste moment voor bederfelijke producten.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema betoogde dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gericht moet zijn op het weerbaarder maken van de producent, waarbij boeren in staat zijn hun eigen broek op te houden in de markt.

Woordvoerder Albert Dess (christendemocraten) deed een dringend beroep op Hogan om met maatregelen te komen en de bescherming van de boer niet aan de markt over te laten

‘Maak Juncker-geld beschikbaar voor boer’

Het geld voor strategische investeringen in de Europese Unie (Juncker-fonds) moet meer beschikbaar komen voor boeren. Dat pleidooi hield CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement. “Er ligt € 610 miljard op de plank, maar boeren met plannen krijgen het geld niet!” Schreijer-Pierik vindt dat het fonds onder meer aangewend kan worden om innovaties op het gebied van het ‘kraken’ van mest te ondersteunen, met het doel waardevolle grondstoffen te produceren uit mest.

‘Er ligt € 610 miljard op de plank, maar boeren met plannen krijgen het geld niet!’

Eurocommissaris Hogan zei in antwoord op de opmerking van Schreijer-Pierik dat het geld uit het Juncker-fonds wel beschikbaar is voor de boeren. “Het is aan de lidstaten er iets mee te doen. In uw geval ligt de bal bij de Nederlandse overheid”, aldus Hogan.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer