Doorgaan naar artikel

‘Het schap is schakel tussen tuinder/overheid’

Image

Jan Zegwaard, tomatenteler in Someren, reageert in een kort interview op de uitkomst van de enquête die uitgevoerd is in opdracht van Groenten & Fruit, agd.media en weekblad Boerderij en de ondernemerspeiling van het PT zelf. Hij is van mening dat het PT moet blijven, maar dan wel moderner.

Moet het bestuur van het schap democratisch worden gekozen?
“Het democratiseren van het bestuur heeft het voordeel dat je zeggenschap hebt over de samenstelling. Het nadeel is dat mogelijk oncapabele mensen zitting kunnen nemen als ze gekozen worden. Ik heb zelf namelijk niet goed zicht op of het huidige bestuur bestaat uit enkel capabele mensen of niet. Het is overigens goed dat de hele keten binnen het schap vertegenwoordigd is. De ketenintegratie in de tuinbouw immers alleen maar neemt toe.

Wat heb je gemerkt van het PT in deze crisisperiode na de uitbraak van Ehec?
“Het PT heeft zeker in deze crisistijd zich bewezen. De manier waarop het PT, LTO Glaskracht en DPA hebben samengewerkt is erg goed geweest. Deze organisaties hebben laten zien snel te kunnen schakelen en hun weg weten te vinden naar de politiek in Den Haag en Brussel. Ze hebben het snel voor elkaar gekregen dat diverse regelingen in het leven werden geroepen waar getroffen tuinders aansprak op konden maken. Ze zijn daarbij erg gestructureerd te werk gegaan om de schade voor de tuinbouw te kunnen beperken. Alarmering bij ziekten of crisis is bij uitstek een taak van het PT maar daarin de leiding te nemen. Dat hebben we wel weer gemerkt de afgelopen weken.“

Is het collectieve promotie een taak van het PT?
“Collectieve productpromotie is een goede zaak en kan niet genoeg ondersteund worden. Dat zie je zeker in deze periode na zo’n Ehec-uitbraak. Dat geldt ook voor marktinformatie. Dat zijn nu juist twee zaken die de sector zelf niet goed georganiseerd krijgt en een organisatie als het productschap voor nodig heeft. “

Is teeltonderzoek ook een PT-taak?
“Technisch onderzoek daarentegen is iets wat de sector juist heel goed zelf kan regelen. Het PT kan daar uitsluitend op hoofdlijnen in sturen.”

Uit de enquête bleek ook dat belangenbehartiging hoog scoorde als taak voor het PT?
“Het PT kan vooral bij de politiek in Den Haag en Brussel de belangen van de sector goed behartigen. Ze kunnen dit doen in samenwerking met LTO Glaskracht, maar ik zie hen toch meer als een samenbundeling van meningen van tuinders. Het PT is bij uitstek de schakel tussen de sector en de overheid.”

Uit de ondernemerspeiling van het PT zelf blijkt dat grote tuinders positiever oordelen over het PT dan ondernemers met kleinere bedrijven.
“De grotere ondernemers zijn doorgaans actiever in de keten en hebben daarom meer zicht op wat een organisatie als het PT voor hen doet of kan betekenen. Kleine tuinders zijn meer gericht op het eigen bedrijf, de teelt  en hoe te overleven. Dat geeft een andere oordeel.”

Moet het PT worden afgeschaft?
“Ik ben van mening dat het PT zeker moet blijven bestaan om eerder genoemde redenen. Mits ze actief, transparant en functioneel zijn. Belangrijk is ook dat ze dicht bij de teler staan en dat we over en weer van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Dat is in het verleden niet zo geweest. De kloof tussen het schap en de sector was te groot. Vrijwel niemand wist waar het schap mee bezig was. Door betere communicatie is dat de afgelopen tijd wel verbeterd. “

Hoe moet het schap er in de toekomst uit zien?
“Het PT zou er goed aan doen om zich te concentreren op enkele speerpunten zoals promotie, marktinformatie, belangenbehartiging, alarmering bij ziekten of crisissituaties. Ik hoop overigens wel dat ze nu niet helemaal doorslaan en te veel gaan snijden zodat het PT mogelijk vleugellam wordt.”

Bron: Groenten & Fruit  – Auteur: Esther de Snoo

Bekijk meer

Delen

Image
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin