Doorgaan naar artikel

Groot onderzoek naar virusbestendigheid tuinbouw

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, is een van de trekkers van het fundamentele sectoronderzoek naar crisisbestendigheid. - Foto: Peter Visser.

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, is een van de trekkers van het fundamentele sectoronderzoek naar crisisbestendigheid. - Foto: Peter Visser.

De tuinbouw wil zijn eigen structuur tegen het licht houden om de verschillende virusbedreigingen het hoofd te bieden.

Dat kondigt de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw aan, onderdeel van Greenport Nederland. De aanleiding is niet alleen de coronacrisis, maar ook de grotere dreiging van virussen in de teelt, zoals ToBRFV.

Sjaak van der Tak, namens Glastuinbouw Nederland trekker van het onderzoek, vergelijkt de stap met het McKinsey-onderzoek uit 2015. Dat was bedoeld om na Ehec- en tuinbouwcrisis de glasgroentensector nieuw leven in te blazen. “Nu is het onderzoek breder en naar alle facetten van de tuinbouw”, zegt Van der Tak desgevraagd.

Reeks van crises, van corona tot Rusland-boycot

Van der Tak ziet dat de tuinbouw in het verleden door opeenvolgende crises werd geteisterd, zoals Ehec, de kredietcrisis, de Rusland-boycot en de tuinbouwcrisis. De tuinbouw paste zich steeds aan.

De huidige coronacrisis roept nieuwe vragen op over de tuinbouwstructuur, maar ook de steeds grotere dreiging van virussen in de teelt. “Blijkbaar komen virussen als ToBRFV in een groter tempo langs. De vraag is of we zijn voorbereid, zodat ondernemers het kunnen dragen. Het valt op dat bedrijven nauwelijks buffers hebben. Is dan ons financieel stelsel te krap? Zijn er andere samenwerkingsvormen te verzinnen en hebben we nog de goede parameters voor deze scenario’s.”

Ook akkoorden bezien, zoals tuinbouwakkoord en energieakkoord

Alle afspraken met de overheid, zoals het brede tuinbouwakkoord en het energieakkoord, worden in het sectoronderzoek tegen het licht gehouden.

Bij voorbaat kan Van der Tak niet zeggen dat de doelstelling verlaagd moeten worden. Staan die afspraken niet vast met het kabinet? Van der Tak: “Na de coronacrisis zal de overheid ook anders naar zaken kijken.” Daarmee sluit hij niet uit dat doelstellingen worden aangepast.

Als dit een onderzoek zoals het McKinsey-rapport in 2015 wordt, is dan wel een concreet resultaat te verwachten? Dat leek te verzanden.

Van der Tak: “Je ziet toch dat na dat rapport er wel schaalvergroting is ontstaan, en samenwerking in een Federatie voor Glasgroenteorganisaties. Het is absoluut goed om zaken te herijken.”

Proces

Directeur Judith Schueler van het triple-helix-samenwerkingsverband Accezz (een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap) is gevraagd om het onderzoek te coördineren met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. In het najaar zijn de conclusies beschikbaar in een eindrapport.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin