Groeifonds kritisch op oogstrobotplan tomaten

15-04 | Laatste update op 18-08 | |
Tomatenplukrobot wordt ook door de markt ontwikkeld. - Foto Chris Radcliffe
Tomatenplukrobot wordt ook door de markt ontwikkeld. - Foto Chris Radcliffe

Een consortium van Nederlandse kennisinstellingen wil tientallen miljoenen uit het Nationaal Groeifonds voor oogstrobots in tomaten en vollegrond.

Het Nationaal Groeifonds is ten tijde van het begin van de coronacrisis ingesteld om economische groei aan te zwengelen. In de tweede ronde wordt € 5 miljard uitgegeven aan verschillende bedrijven en projecten, waaronder 5 in landbouw.

Voor ontwikkeling van (vooral) oogstrobots in tomaten en vollegrondsgroenten is € 96 miljoen aangevraagd vanuit de technieksector. Dat projectvoorstel kreeg van onderzoekers van Centraal Planbureau (CPB) kritiek. Veel van de technologie is al in een vergevorderd stadium en Nederlandse bedrijven zijn goed gepositioneerd in de markt. Het is echter onvoldoende duidelijk waarom overheidsinvesteringen noodzakelijk zijn om de technologie in de praktijk toe te passen. Bovendien zijn er andere innovatieprogramma’s zoals het Europese Horizon-programma waarin dit ook al is opgenomen.

Strenger selecteren

Voor het toekennen van de gelden moet het plan duidelijker aangeven op welke onderdelen van de robotisering de ontwikkelaars denken de bestaande techniek te kunnen verbeteren en zo een sleutelpositie te kunnen verwerven. De gelden (€ 450 miljoen van gevraagde € 633 miljoen) zijn voorwaardelijk toegekend. Eén van de voorwaarden is dat strenger en vroeger geselecteerd wordt op de ingediende projecten. Wat dat betekent voor de oogstrobotplannen is niet duidelijk.

Technische universiteiten

De drie programma-onderdelen (handsfree glastuinbouw, hightech grondgebonden landbouw en handsfree voedselverwerking) zijn ingediend in een breder programma genaamd NXTGEN Hightech. Het voorstel is ingediend door het ministerie van EZK. Deelnemende partijen zijn onder andere de topsector Hightech Systemen en Materialen, TNO, de vier technische universiteiten, de Rijksuniversiteit Groningen, Hightech NL, VNO en FME (ondernemersvereniging voor de technologische industrie).

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer