Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw verplaatsen in EU lijkt weinig zin te hebben

Of er milieuwinst te halen valt met het verplaatsen van glastuinbouw naar andere landen is erg onzeker, zeker met de voortuitgang die geboekt wordt in CO2-emissie.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research in het rapport ‘Effecten op emissies bij verplaatsing Nederlandse landbouwproductie’. Na een motie van BBB bracht de universiteit in opdracht van de landelijke overheid in kaart wat het economische belang is van verschillende land- en tuinbouwsectoren. Ook berekenden ze wat de winst is op milieuvlak als deze productie verplaatst wordt naar het buitenland. Daarbij zijn de emissies naar bodem, water en lucht in kaart gebracht.

Geen gegevens, geen bewijs

De conclusie van de onderzoekers is dat er geen Europese gegevens zijn die de uitstoot van glastuinbouw in Europa vergelijken. Het gebruikte Europese MITERRA-model kan deze gegevens niet aanleveren. Mogelijk wordt het in de toekomst wel inzichtelijk als footprint-berekeningswijzen standaard worden bij glasgroente.

De onderzoekers zien geen bewijs dat verplaatsing van glastuinbouw milieuwinst oplevert. Verplaatsing van de productie uit Nederland naar andere delen van de EU kan lokaal voordelen hebben, omdat in Nederland de milieudruk vermindert. “Of ten algemene sprake is van milieuwinst hangt af van de wijze waarop de Nederlandse productie wordt vervangen. De Nederlandse glastuinbouw heeft echter de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn door omschakeling naar duurzame energiebronnen en gebruik van groente CO2. Als dat slaagt, is er vanuit klimaatperspectief geen noodzaak om glastuinbouw naar andere landen te verplaatsen.”

Lage uitstoot, hoge exportwaarde

De glasgroenteteelt scoort relatief hoog in CO2-uitstoot, maar laag in de uitstoot van stikstof, fijnstof en niet-methaan vluchtige organische stoffen. Daarbij komt dat de economische waarde van de sector groot is. Voor de glastuinbouw (groenten en fruit) is de exportwaarde van Nederlandse makelij circa € 3,7 miljard. Die exportwaarde ligt voor sierteeltproducten overigens zelfs boven de € 9 miljard.

Ook in Nederland zijn datamodellen nog te algemeen om iets over bijvoorbeeld het energieverbruik van de glastuinbouw te kunnen zeggen, schrijven de onderzoekers. Binnen het CBS loopt op dit moment een project waarbij het verbruik door de glastuinbouw wordt afgesplitst van de overige landbouw, waarbij ook rekening gehouden wordt met de inzet van wkk in de glastuinbouw.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin