Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw op koers in Zuid-Hollands CO2-beleid

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

De glastuinbouw weet de CO2-emissie in Zuid-Holland te verlagen, maar grootverbruiker industrie niet. Een doorbraak, zoals de warmterotonde, is nodig.

Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in een tussenrapport over haar energietransitiedoelstellingen. De glastuinbouw lijkt daarin op koers te liggen, maar de industrie produceert juist meer CO2. Dat leidt tot zorgen.

Klimaatonderhandeling cruciaal

Dit jaar verwacht de provincie belangrijke beslissingen op warmtenetten. Daarvoor is een goede verankering van de glastuinbouw in het klimaatakkoord nodig, schrijft de provincie. Nu is het zonder overheidssteun lastig om businesscases sluitend te maken.

De provincie heeft in het rapport Meterstand Energiemeter uitgerekend hoeveel van de doelstelling is bereikt. De glastuinbouw zou in 2020 klimaatneutrale nieuwe kassen bouwen en bestaande kassen moeten hun CO2-uitstoot dan hebben gehalveerd. Van 2013 tot 2016 is daarvan 10% gerealiseerd, schrijft de provincie, die zelf aangeeft dat de cijfers niet nauwkeurig genoeg zijn.

Wel is duidelijk dat 69% van de CO2-emissie door industrie plaatsvindt. Dat deze sector nog niet verbetert, kan leiden tot extra inspanning voor warmtenetten en CO2-hergebruik.

Inspanningen provincie

De provincie schetst de eigen inspanningen en die van de glastuinbouw om de doelen te halen. Zo wordt aan 8 aardwarmtebronnen gewerkt in Westland, waarvan er 3 in voorbereiding zijn. De provincie betaalt mee aan warmteregisseur van LTO die tuinderscoöperaties samenstelt. Daarvan zijn er nu 5 actief in Oostland.

De provincie participeert in de ontwikkeling van regionale netwerken in de glastuinbouwgebieden van Westland en het Oostland. Bronnen hiervoor zijn geothermie en via het hoofdnet restwarmte. De komst van de Warmterotonde zal een mijlpaal zijn in het verduurzamen van de glastuinbouw in Zuid-Holland.

In 2017 is het Warmteparticipatiefonds opgericht waarin € 90 miljoen beschikbaar is gesteld voor investeringen in een warmtetransportnet. Ook is er € 35 miljoen vrijgemaakt voor energie-innovaties in het nieuwe fonds Energiiq.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin