Doorgaan naar artikel

‘Glas van kas lokt uit tot stenen gooien’

Het glas van kassen kan fietsers uitlokken tot het gooien van stenen. Daarom zou een fietspad niet dichter dan 20 meter bij een kas mogen liggen. Dat is één van de bezwaren tegen een bestemmingsplanwijziging in de gemeente Westland, waarover de Raad van State zich recent boog.

Een kweker in ‘s-Gravenzande tekende beroep aan tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan Teylingen VI. Het gaat om uitbreiding van het bedrijventerrein Teylingen in ‘s-Gravenzande en de ontwikkeling van een ecologische (verbindings-)zone ten zuiden van die uitbreiding, met daarin de mogelijkheid van een fietspad. De kweker vreesde onder meer schade door fietsers, maar ook verzakking van zijn kas door het veranderen van de watergangen in het gebied en insluiting van zijn bedrijf.

Wel begrip, geen aanpassing

De Raad van State wees het bezwaar van de kweker af. Een mogelijk strafbaar feit van fietsers kan geen argument zijn om ruimtelijke ordeningsplannen aan te passen. Wel toonde de Raad van State begrip voor de angst van de kweker.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin