Doorgaan naar artikel

Geen PlanetProof-eis inkoop witlofpennen

Witloftelers hoeven voorlopig niet over te gaan op het inkopen van PlanetProof-gecertificeerde pennen bij akkerbouwers.

Het voorstel om vanaf seizoen 2023/2024 een belangrijk deel van de pennenteelt onder PlanetProof te brengen, is niet doorgezet. Dat blijkt uit het nieuwe certificaatschema voor On the Way to PlanetProof.

Witloftelers lieten Stichting Milieukeur (SMK) tijdens de inspraak al weten dat de 400 akkerbouwers met pennen in het assortiment weinig animo hebben zich te laten certificeren.

De certficeringsvoorstellen voor uitgangsmateriaal voor witlof zijn nu door het College van Deskundigen van SMK afgewezen, omdat telers knel zouden komen zitten tussen eisen en onwillen akkerbouwers voor wie pennen vaak een kleine teelt is.

Geen wijzigingen te verwachten

Het certificaatschema is vrijwel zeker 2 jaar geldig, waardoor voorlopig geen wijzigingen te verwachten zijn. Of de eis dan opnieuw besproken wordt, is onzeker. Akkerbouwers kunnen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tegen die tijd ook aantonen hoe duurzaam ze telen (goud, zilver of brons).

In de nieuwe certificaateisen voor 2023 staat dat witloftrekkers vallen onder de ‘laatste fase van het oorspronkelijke groeitraject voor uitgangsmateriaal’, een soort overgangsregeling naar gecertificeerd uitgangsmateriaal.

Aan het uitgangsmateriaal zijn wel bestaande teelteisen verbonden, maar die gaan minder ver dan PlanetProof. Zo moet er een plan van aanpak zijn voor geïntegreerde teelt. Wel moet de trekker kunnen laten zien hoe de organische stofbalans is van de percelen van pennenteler en moet hij een bemestingsplan laten zien.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin