Doorgaan naar artikel

Garantie overheid veel gebruikt voor kassen

In de periode 2010-2016 is een op de zes Groen Label Kassen gebouwd met overheidsborgstelling op de leningen uit de Garantstelling Landbouw 2010-2016.

In de grondgebonden bedrijfstakken in de landbouw is in die periode bij een op de twaalf projecten borgstelling door de overheid aangevraagd en ontvangen. Dat blijkt uit resultaten van de evaluatie van de regeling Garantstelling Landbouw 2010-2016. Die regeling kende de mogelijkheid van borgstelling-plus, van kredieten tot € 2,5 miljoen voor kassen en stallen. In de glastuinbouw lagen investeringen in de betroffen jaren juist lager dan in de jaren voor 2010.

Verliesdeclaraties

In de periode 2010-2016 werd door het ministerie van LNV relatief vaak afgeschreven op glastuinbouwleningen door de tuinbouwcrisis. In de evaluatiecijfers, waarover minister Carola Schouten schrijft in haar brief, worden deze verliesdeclaraties niet nader toegelicht. Om de regeling overeind te houden en de verliezen op de leningen te dekken, heeft het ministerie in die periode € 21 miljoen gestort in de begrotingsreserve voor de regeling Garantstelling Landbouw. De regeling werd in 2017 gewijzigd in de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL).

€ 1,2 miljard aan leningen

Gemiddeld is door de regeling 15% van het totaal aan agro-financieringen in die periode gedekt door de regeling, blijkt uit de evaluatie van Wageningen Economic Research (WER) in samenwerking met CBS. Dat betekent dat via € 275 miljoen aan borgstellingsleningen circa € 1,2 miljard aan agro-financieringen mogelijk gemaakt werden door de Garantstelling Landbouw. De evaluatie geeft geen aanleiding om wijzigingen in de Borgstelling MKB-landbouwkredieten door te voeren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin