Doorgaan naar artikel

FresQ krijgt geen gelijk in GMO-uitspraak

Hadden FresQ-leden vanaf 2009 recht op GMO of niet? Die vraag staat centraal in de procedure. - Foto: Gerard Boonekamp

Hadden FresQ-leden vanaf 2009 recht op GMO of niet? Die vraag staat centraal in de procedure. - Foto: Gerard Boonekamp

FresQ is er niet in geslaagd oude besluiten over het verliezen van de GMO-status vanaf 2009 te laten herroepen.

Dat is de uitkomst van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Daarmee komt het terugvorderen van miljoenen aan ontvangen GMO-subsidie dichterbij. Telerscoöperatie FresQ gaat die terugvordering zeer waarschijnlijk nog aanvechten in een nieuwe zitting van een beroepsprocedure tegen deze afzonderlijke terugvorderingsbesluiten. In totaal heeft de staat € 48 miljoen aan claims uitstaan bij FresQ.

‘FresQ schoot tekort’

De uitspraak van dinsdag 25 april draaide alleen om de vraag of de intrekking terecht was van de erkenning als producentenorganisatie voor groente- en fruittelers. Het college oordeelt dat de intrekking door het Productschap Tuinbouw (PT) en de staatssecretaris van Economische Zaken inderdaad juist was. Daardoor had FresQ feitelijk geen recht op GMO-gelden.

Het college oordeelt nu dat FresQ zelf geen juiste controle uitvoerde op de afzet. FresQ was niet betrokken bij de vaststelling van de producentenprijzen en gaf aan het productschap een verkeerde voorstelling van zaken. Daardoor kon het gebeuren dat één bedrijf te veel macht kreeg en de lakens uitdeelde binnen de telerscoöperatie.

Verdediging

In een zitting op 31 januari weerlegde FresQ die opvatting. Volgens de advocaat van FresQ, Michel Plug van Cees Advocaten uit Naaldwijk, ontbreekt het bewijs dat FresQ op grove wijze nalatig is geweest in de uitvoering van GMO-regels in de periode vanaf 2009. Vanaf 2012 zijn wel degelijk maatregelen genomen op advies van het PT. Het onderzoek van inspectiedienst NVWA naar FresQ was bovendien vooringenomen, stelde de advocaat.

Bovendien was die GMO-erkenning afgegeven voor FresQ, inclusief verkoopdochters. De landsadvocaat betwist dat en stelt dat alleen FresQ die erkenning had. Voor de zaken met de verkoopdochters had FresQ contracten moeten afsluiten en daarop moeten toezien. Het niet hebben van die contracten was een van de argumenten van het PT om de erkenning in te trekken.

CBB: FresQ nalatig

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is van oordeel dat FresQ grove nalatigheid kan worden verweten. In 2009 is FresQ uitdrukkelijk gewezen op de mogelijke inbreuk op de erkenningscriteria. Desondanks trof zij geen maatregelen. Het productschap als gevolg van deze grove nalatigheid gehouden de erkenning van FresQ als producentenorganisatie intrekken.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin