Fenomenal welkom voor sla en andijvie

07-08-2012 | |
Fenomenal welkom voor sla en andijvie

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) en biociden heeft de toelating van het middel Fenomenal uitgebreid naar de bedekte teelt van sla en naar de bedekte teelt en vollegrondsteelt van andijvie.

Fenomenal kan als schimmelbestrijdingsmiddel maximaal drie keer per teelt worden ingezet. Glasslatelers hopen dat het een goede vervanger gaat vormen voor Fubol Gold. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd, zodat eventuele gevolgen voor het gewas voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

De uitbreiding van de toelating kwam tot stand in samenwerking met fabrikant Bayer en LTO Groeiservice. Het Fonds Kleine Toepassingen financierde de uitbreiding., op zijn beurt gefinancierd door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
De etiketuitbreiding van Fenomenal is een voorbeeld van samenwerking tussen diverse organisaties in het Expert Centre voor Specialty Crops.

Bron: GFactueel – auteur: Peter Visser

Gfactueel
Meer over
Foto: Peter Visser
06-09 | Marktanalyse

Sla is prijspiek voorbij

Foto: Peter Visser
09-06 | Marktanalyse

Lage zomerprijzen voor sla

Zware kropsla in krat. - Foto: Gerard Boonekamp
25-05 | Marktanalyse

Markt: Slaprijs zoekt weg omhoogBeheer