Doorgaan naar artikel

Faillissementsonderzoek FresQ nadert ontknoping

In de afwikkeling van het faillissement van FresQ heeft de curator conclusies getrokken in zijn onderzoek naar de achtergrond en oorzaak van het faillissement.

FresQ is een oud-telersvereniging met op het hoogtepunt een omzet in glasgroente van € 700 miljoen. De zaak staat in de belangstelling vanwege een forse terugvorderingszaak van € 48,5 miljoen GMO-gelden.

In het voortgangsverslag van curator Hernri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten uit Den Haag staat dat gesprekken over de uitkomsten met betrokken partijen worden opgestart de komende maanden. Wat die uitkomsten precies zijn, valt niet op te maken uit het rapport. Bentfort van Valkenburg schrijft dat nog wel onderzoek loopt naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijke aansprakelijkheid.

Miljoenenclaim

Het onderzoek van de curator op een aantal andere zaken loopt ook nog. Zo strijden de Belastingdienst en Rabobank Westland om pandrecht op enkele roerende zaken bij 6 oud-FresQ-telers. Het gaat om productiemiddelen met een aanschafwaarde van € 3,1 miljoen.

De faillissementsafwikkeling is belangrijk omdat de overheid een terugvordering van € 48,5 miljoen kan inbrengen in dit faillissement uit ten onrechte betaalde GMO-gelden. Die vordering is nog altijd niet neergelegd bij de curator, blijkt ook uit het verslag.

Niet vrijgegeven

Op welke termijn de afwikkeling van het faillissement kan plaatsvinden, is niet duidelijk. Het onderzoek van de curator naar het faillissement kruist een strafrechtelijk onderzoek in de FresQ-zaak. Over het verloop van dat onderzoek is in het faillissementsverslag niets opgenomen. Wel schrijft de curator dat de in beslag genomen administratie van FresQ nog altijd niet is vrijgegeven. De curator heeft daarin wel inzage.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin