Doorgaan naar artikel

Extra subsidie voor voorlichting groenten en fruit

Door de Ehec-crisis is het consumentenvertrouwen in verse groenten flink gedaald.

Om het vertrouwen te herstellen heeft de Europese Commissie besloten tot een extra openstelling van de subsidie voorlichtings- en afzetbevorderingsacties. Beroeps- en sectororganisaties uit de groente- en
fruitsector kunnen van 19 juli tot en met 16 agustus 2011 bij Dienst Regelingen een aanvraag doen voor cofinanciering van hun voorlichtingsprogramma.

Alleen beroeps- of sectororganisaties die representatief zijn voor de groente- en fruitsector kunnen programma’s indienen. De EU vergoedt maximaal 50 procent van de kosten van een programma. De indienende organisatie neemt minstens 20 procent van de kosten voor eigen rekening. Campagnes moeten een looptijd hebben van minimaal één en maximaal drie jaar.

Meer informatie
De voorwaarden waaraan een programma moet voldoen staan in het ‘Bestek Binnenmarkt en derde landen’ op www.drloket.nl. Belangstellenden kunnen voor meer informatie ook bellen met het DR-Loket: 0800 – 22 333 22 of een e-mail sturen naar promotie@minlnv.nl.

Bron: Dienst Regelingen

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin