Extra coronasteun voor land- en tuinbouw

22-01-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Voor de land- en tuinbouw worden in het nieuwe coronasteunpakket in extra maatregelen getroffen. Er komt een opslag voor de compensatie van vaste lasten en de maximale steun wordt bijna verviervoudigd naar € 330.000.

De verantwoordelijke ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Bas van ’t Wout (Economische Zaken) trekken in het nieuwe steunpakket € 7,6 miljard uit om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen bedrijven die in een kwartaal minimaal 30% omzetverlies lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 85% vergoed krijgen van hun vaste lasten. In het vorige pakket werd 50% vergoed wanneer er 30% omzetverlies was. Dit liep op tot 70% tegemoetkoming van de vaste lasten als het omzetverlies 100% was. Nu wordt dat voor alle bedrijven gelijkgesteld op 85% tegemoetkoming.

De voorwaarde dat er 30% omzetverlies nodig is om in aanmerking te komen voor de regeling blijft onveranderd. LTO Nederland pleitte voor het verlagen van deze drempel, omdat bijvoorbeeld kalverhouders deze drempel niet blijken te halen. De drempel blijft echter ongewijzigd.

Lees verder onder de foto

De ministers Koolmees, Hoekstra en Van 't Wout (opvolger van de vorige week opgestapte Wiebes) maken de details van de extra steunmaatregelen bekend tijdens de persconferentie op 21 januari. - Foto: ANP

De ministers Koolmees, Hoekstra en Van ’t Wout (opvolger van de vorige week opgestapte Wiebes) maken de details van de extra steunmaatregelen bekend tijdens de persconferentie op 21 januari. – Foto: ANP

Maximum steunbedrag naar € 330.000

Daarnaast wordt het maximale steunbedrag voor de TVL-regeling verhoogd van € 90.000 naar maximaal € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met meer dan 250 werknemers met een maximum van € 800.000 over het gehele steunperiode. Binnen de huidige regelgeving is deze verhoging voor land- en tuinbouwbedrijven niet mogelijk, vanwege Europese staatsteunregels, die maximaal € 100.000 steun toe staat voor deze sector. Het kabinet vindt dat onwenselijk en maakt daarom een ander steunkader om de land- en tuinbouwbedrijven tegemoet te kunnen komen in lijn met andere sectoren.

Nieuwe regeling in april/mei met terugwerkende kracht in werking

Het kabinet hoopt met deze aanpassingen hiermee ook middelgrote bedrijven in de land-en tuinbouw die te maken hebben met forse omzetval door onder andere de sluiting van de horeca te kunnen ondersteunen. In eerdere regelingen kon dan niet.

Het opzetten van deze nieuwe regeling kost wel wat tijd; het kabinet hoopt dat het loket voor deze speciale regeling in april of mei open gaat, waarbij met terugwerkende kracht steun gevraagd kan worden voor het eerste kwartaal van 2021. De verwachting is dat er voor deze regeling € 20 miljoen nodig is voor het eerste en tweede kwartaal.

Extra vergoeding vaste lasten land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw is volgens het kabinet bovendien sprake van bijzondere omstandigheden: Dierlijke- en plantaardige productie kan niet zomaar worden stopgezet. Het onderhouden van vee en gewas gaat bovendien gepaard met hoge kosten. Daarom verhoogt het kabinet de hoogte van het percentage vaste lasten – dat tot nu toe was vastgesteld op 20% – met 21 procentpunt naar 41% van de kosten. Dit gebeurt via de regeling specifieke kosten land- en tuinbouw, waarvoor € 40 miljoen is gereserveerd voor het eerste kwartaal.

Daarnaast wordt de regeling beter bruikbaar voor kleine ondernemers. Het minimale subsidiebedrag wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500, staat in de Kamerbrief (pdf).

Verhoging tegemoetkoming doorbetalen personeel (NOW)

De tegemoetkoming voor het doorbetalen van personeel in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt ook verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85% van de loonsom.

In totaal trekt het kabinet inmiddels € 30 miljard uit aan steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Dat is volgens minister van Financiën Hoekstra nodig. Hij verwacht dat met de maatregelen het land weer op volle kracht vooruit kan als we het virus onder controle hebben.

Van der Tak (LTO): kabinet heeft oog voor problemen boer en tuinder

LTO Nederland reageert positief op de verruiming van de maatregelen “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel van onze boeren en tuinders. De economische schade is fors, en de uitdaging wordt met de aanhoudende coronamaatregelen steeds groter. Met dit steunpakket heeft het kabinet oog voor de problemen”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

“Het is goed dat er aandacht is voor het belang van de agrarische sector en dat er specifiek op boeren en tuinders gerichte aanpassingen zijn in de steunmaatregelen. Dat betekent fors hogere vergoedingen van het omzetverlies, ook al blijft de impact van de coronacrisis op veel boerengezinnen en de sector in zijn geheel erg zwaar,” zegt Van der Tak.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer