Extra coronasteun voor land- en tuinbouw verlengd

29-01-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Minister van Economische Zaken Bas van  t Wout is bereid het voorstel tot verlenging van de specifiek voor land- en tuinbouw ingestelde steunregeling uit te voeren. - Foto: ANP
Minister van Economische Zaken Bas van t Wout is bereid het voorstel tot verlenging van de specifiek voor land- en tuinbouw ingestelde steunregeling uit te voeren. - Foto: ANP

De extra coronasteun voor de land- en tuinbouw wordt uitgebreid.

De ophoging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de sector wordt niet alleen in het eerste kwartaal, maar ook in het tweede kwartaal beschikbaar. Dat is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer over het steunpakket in verband met de coronacrisis.

Land- en tuinbouwsteun naast verlengd ook verhoogd

Vorige week presenteerde het kabinet een extra steunpakket van € 7,6 miljard om het bedrijfsleven te ondersteunen. Hierbij werden ook aanpassingen gedaan om de land- en tuinbouw verder te ondersteunen. Omdat de land- en tuinbouw te maken heeft met moeilijk aanpasbare natuurlijke productieprocessen, zoals het verzorgen van vee en gewas, heeft het kabinet in het eerste kwartaal een ophoging van de TVL ingesteld. Dat gebeurt door de hoogte van het percentage vaste lasten, dat tot nu toe voor de land- en tuinbouw was vastgesteld op 20%, met 21 procentpunt verhoogd naar 41% van de kosten. Dit gebeurt via de regeling specifieke kosten land- en tuinbouw, waarvoor € 40 miljoen is gereserveerd voor het eerste kwartaal.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins diende een motie in voor verlengen van deze specifieke regeling naar het tweede kwartaal, omdat ook in die periode in de agrosector nog sprake zal zijn van hoge niet-vermijdbare kosten en een forse omzetdaling. De motie werd mede ondertekend door CDA, VVD, D66, SGP en PvdA, waarmee er een meerderheid is voor het voorstel. Ook verantwoordelijk minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken is bereid het voorstel uit te voeren.

Volgende week stemming over moties betreffende steun aan kalversector

CDA en SGP uitten opnieuw hun zorgen over de situatie in de kalverhouderij. CDA’er Mustafa Amhaouch wil weten of de kalversector nu geholpen is met de aanpassingen van het steunpakket. Van ’t Wout zegt dat met name de specifieke regeling gericht op de hogere vaste lasten voor de kalverhouders ondersteuning moeten bieden. Daarnaast wordt gewerkt aan technische aanpassingen rondom de btw-systematiek. Details hierover kon de minister niet geven.

SGP’er Chris Stoffer is nog niet tevreden met het nieuwe pakket. Hij diende een motie in voor meer maatwerk voor de kalversector, door de voorwaarde van 30% omzetdaling te verlagen naar 20% voor de kalversector, omdat in deze sector relatief hoge omzetten worden gehaald, maar met kleine marges. Bovendien was referentiejaar 2019 ook al een slecht jaar voor de kalversector. Het kabinet wil dit maatwerk echter niet leveren: de motie werd ontraden. Volgende week wordt over de moties gestemd.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer