Doorgaan naar artikel

Extra budget voor verlenging coronasteunpakket

De opslagregeling voor de land- en tuinbouw in het steunpakket in verband met de coronacrisis wordt verlengd.

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer stemden voor de motie van Eppo Bruins (ChristenUnie) om de regeling niet alleen in het eerste kwartaal, maar ook in het tweede kwartaal van kracht te laten zijn. Het kabinet trekt er extra budget voor uit: in het tweede kwartaal zal net als in het eerste kwartaal € 40 miljoen beschikbaar zijn voor de regeling.

Tegemoetkoming voor vaste lasten

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen ondernemers die minimaal 30% omzetdaling hebben als gevolg van de coronacrisis een tegemoetkoming krijgen voor de vaste lasten. De opslagregeling voor de land- en tuinbouw houdt in dat bedrijven niet alleen tegemoetkoming kunnen krijgen voor de vastgestelde percentage van 20% voor vaste lasten, maar daarnaast nog 21 procentpunt extra voor de specifieke kosten, zoals bijvoorbeeld voer- en gewasverzorgingskosten.

2000 aanvragen uit land- en tuinbouwsector

Vanuit de land- en tuinbouwsector zijn in het vierde kwartaal ongeveer 2000 aanvragen gekomen voor de TVL-regeling. Hoeveel bedrijven ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de regeling en vanuit welke deelsectoren de aanvragen komen, kan een woordvoerder van het ministerie nog niet zeggen. “De cijfers staan echter nog niet geheel stil. Het is dus nog niet duidelijk om hoeveel budget het gaat en of er veel bedrijven zijn afgewezen.”

Nieuwe regeling in de maak

Om de maximale toelage per bedrijf te verhogen, wordt bovendien een nieuwe regeling vorm gegeven, omdat volgens de huidige regeling volgens Europese regelgeving maximaal € 100.000 per aanvraag worden verstrekt, vanwege staatssteunregels. Met de nieuwe regeling, die in april of mei wordt verwacht, mag dan maximaal € 350.000 per bedrijf worden verstrekt.

Extra budget

De verhoging van het budget heeft volgens het ministerie van Landbouw geen gevolgen voor het aantal bedrijven dat geholpen kan worden. Voor de regelingen komt ‘nieuw’ budget vrij. “In de eerste plaats komen álle land- en tuinbouwbedrijven (kleine en grote) die aan de criteria voldoen in aanmerking voor steun uit de verruimde TVL met opslag”, aldus een woordvoerder. De verwachting is dat in de praktijk een relatief kleine groep in aanmerking zal komen voor de regeling met het verhoogde steunbedrag.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin