Doorgaan naar artikel

‘Export intact bij hoge inspectiekosten Rusland’

Groenten- en fruitexporteurs naar Rusland betalen sinds 1 april fors meer voor hun fytosanitaire Ruslandinspecties en certificering. Dat blijkt uit antwoorden van minister Bleker op kamervragen over de starttariefsverhoging van 340 procent om de inspecties van de NVWA kostendekkend te maken. Dat is nodig omdat Rusland niet wil meewerken aan een goedkopere private keuringsprocedure via het Kwaliteits Controlebureau KCB.

Bleker denkt niet dat de uitvoer van groente en fruit belemmerd wordt door deze kostenstijging. “Ik heb geen aanwijzingen dat de verhoging van de tarieven nadelige gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van de Nederlandse export. Mij is niet gebleken dat er sinds 1 april sprake is van een grote terugval in het aantal inspectieaanvragen bij de NVWA voor export naar de Russische Federatie.”

Overname van de inspecties van groenten en fruit door de NVWA was per 15 maart 2011 noodzakelijk, omdat Rusland de uitvoering van deze taken door het KCB niet langer accepteerde. Dat zou aanvankelijk een tijdelijke oplossing zijn, maar het ministerie rekent niet op een snelle inzet van KCB, omdat Rusland niet ingaat op uitnodigingen die inspecties te beoordelen.

De maatregel kost de handel mogelijk tonnen. In 2011 is ongeveer 40 procent van de kosten in rekening gebracht bij het bedrijfsleven. De rest, een bedrag van circa 600.000 euro, is door het ministerie van EL&I gefinancierd. Wel heeft het ministerie ingestemd met inspecties door het hele land in plaats van op enkele locaties. Daarvoor is het aantal inspecteurs voor Rusland uitgebreid. Dat kan de kosten juist beperken door lagere reiskosten, stelt het ministerie.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin