Doorgaan naar artikel

Mechanisatiebedrijven ondervinden grote gevolgen oorlog Oekraïne

Uit een enquête van brancheorganisatie Fedecom blijkt dat ruim 70% van de 200 geënquêteerde bedrijven in de mechanisatiesector grote tot zeer grote gevolgen ondervindt van de oorlog in de Oekraïne.

De meest in het oog springende uitkomsten van de enquête waaraan 200 Fedecom-leden hebben deelgenomen, zijn de forse prijsstijgingen en de vertraagde leveringen van machines, onderdelen en componenten. Deze worden door 95% van de ondervraagden als de grootste problemen aangewezen.

Tot 30% hogere prijzen

Later dan geplande leveringen van machines zijn voor gebruikers in de land- en tuinbouw en loonwerkbedrijven extra vervelend voor een optimaal verloop van de voorjaarswerkzaamheden, geeft Fedecom aan. Afnemers en leveranciers ervaren dat prijsstijgingen de pan uit rijzen en dat dit de onderlinge relatie onder druk zet. Prijsstijgingen van 20 tot 30% van de geplande leveringen zijn geen uitzondering. Ook zien steeds meer leveranciers dat afnemers/klanten onzekerder worden over hun investeringsplannen als gevolg van de voortdurende oorlog.

Hogere kosten, lagere omzet

Maar liefst 77% van de ondervraagde mechanisatiebedrijven verwacht 10 tot 30% hogere kosten als gevolg van hogere inkoopkosten van machines, componenten en onderdelen, maar ook als gevolg van hogere energiekosten. 70% van de geënquêteerde bedrijven verwacht een omzetdaling tot 30%, bijvoorbeeld doordat leveringen vertraagd zijn. De bedrijven verwachten de prijsstijgingen niet volledig door te (kunnen) berekenen.

Maatregelen

Fabrikanten en dealerbedrijven zijn volop bezig maatregelen te nemen om de gevolgen van vertragingen in de leveringen en de snel stijgende prijzen op te vangen. Als top drie maatregelen geven de deelnemers aan de enquête aan: indexatie van prijzen in offertes opnemen, de looptijd van de offertes verkorten en het gesprek met de opdrachtgever aangaan. Marktexperts verwachten dat de verstoring van prijzen, logistiek en dus de goederenleveringen nog tot in 2023 zal voortduren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin