Effect fusies België op groenteteelt beperkt

24-01-2012 | |
Effect fusies België op groenteteelt beperkt

Door een mogelijke fusie van de Mechelse Veilingen met het oude veiling Brava en Greenpartners ontstaat geen grote positie in de Belgische vollegrondsgroenteteelt.

Dat blijkt uit omzetgegevens van de partijen. In Nederland wordt positief gereageerd op de stap van de beide veilingen.

Bij een mogelijk samengaan zou de nieuwe organisatie in totaal circa 80 miljoen euro aan vollegrondsgroentenomzet hebben, waarvan iets minder dan de helft witlof. Dat is een schatting op basis van omzetgegevens uit 2010 en 2009. Bij witlof was Brava (sinds november met Greenpartners samengegaan in Coobra) al stevig marktleider.

Voor de afzet van prei zal de nieuwe partij naar verwachting een omzet van 10 miljoen euro halen. De Belgische veiling REO is met 35 miljoen euro de belangrijkste preileverancier van België. De gecombineerde omzet van bloemkool is met ruim 6 miljoen euro beperkt.

Volgens afzetorganisatie ZON is het gunstig als Belgische partijen samengaan. Het effect op de Venlose veiling is beperkt, verwacht voorzitter Ton Reijnders. ”Het zal mogelijk een effect hebben op een stabielere prijs, maar dat hangt af van de commerciële invulling.”

Volgens commercieel directeur Jos van Dessel van de Mechelse Veilingen is nog niet helder hoe de aanbodbundeling bij een eventule fusie plaatsvindt. Veiling Brava en Mechelse Veilingen werkten al samen op gebied van veilen. Er is een mogelijkheid van het samenvoegen van klokken, maar Van Dessel vindt het te vroeg om hierop vooruit te lopen. Door de bestaande samenwerking zal voor kopers mogelijk geen heel grote verschuivingen plaats vinden.

Jan Roefs, voorzitter van de LTO vakgroep vollegrondsgroente, juicht de ontwikkeling toe. ”Belgische partijen zijn een stuk verder dan wij. Het is ook gunstig voor Nederland als de positie van Belgische telers verbetert.”

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jeroen Verheul

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer