Doorgaan naar artikel

‘Eerst kijken wat oud-telers FresQ boven hoofd hangt’

Foto: Gerard Boonekamp

Foto: Gerard Boonekamp

Het FresQ-dossier bevindt zich in een cruciale fase na het faillissement. De curator moet – koud aangesteld – belangrijke besluiten nemen.

Het Algemeen Dagblad gaf vrijdag 9 juni op een juiste wijze de woorden van de curator in het FresQ-dossier weer, alleen de kop dat telers ‘een megaclaim boven het hoofd hangt’ is in deze fase wat zwaar aangezet. Dat zegt curator Henri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten. Hij is sinds het uitspreken van het faillissement van FresQ op 25 mei aangesteld als curator. Wat belangrijk is, hij behartigt de belangen van de schuldeiders: het ministerie van Economische Zaken en de belastingdienst. Zij proberen € 50 miljoen te verhalen.

Henri Bentfort van Valkenburg, curator van DVDW Advocaten, is sinds het uitspreken van het faillissement van FresQ op 25 mei aangesteld als curator.  - Foto: DVDW Advocaten

Henri Bentfort van Valkenburg, curator van DVDW Advocaten, is sinds het uitspreken van het faillissement van FresQ op 25 mei aangesteld als curator. – Foto: DVDW Advocaten

Er lopen nog gerechtelijke procedures. Zo kan er nog een beroep ingediend worden tegen de terugvorderingsbesluiten van het ministerie. U lijkt daarin niet veel vertrouwen te hebben. U zegt: ‘Ik ben aan het kijken of het zin heeft daar nog veel stampij over te maken of dat het echt geen kans maakt.’

“Er zijn twee procedures. Een beroep tegen het intrekkingsbesluit van de GMO-status van 1 juli 2009 tot januari 2010. Daarnaast is aan de intrekking van de status ook de terugvorderingsbesluiten gekoppeld. Op basis van wat ik tot nu toe gelezen heb en wat mij verteld is, kun je het heel simpel benaderen. Als je de status kwijt bent, begrijp je dat er een terugvordering komt.”

Dat zijn beroepen die nog moeten worden ingediend. U bent daar bij betrokken. In zo’n zaak spelen toch neem ik aan veel factoren een rol. De onduidelijke regelgeving, het voortschrijdende inzicht. Is het billijk om € 48 miljoen te verhalen op oud-telers?

“We bekijken nu of we wel of geen beroep gaan indienen tegen die terugvorderingsbesluiten.”

Heeft u al gesproken met telers?

“Het faillissement is 25 mei uitgesproken. Ik moet eerst kijken wat de situatie is en welke stap we gaan zetten. Stap 2, 3 en 4 hangen daar weer van af.”

Komt u nog wel in gesprek met telers?

“Ik behartig de belangen van de schuldeisers, twee overheidsinstellingen. Ik heb in zoverre met oud-telers te maken dat ik onderzoek of we dit wel of niet moeten terugvorderen. Dat de telers een claim boven het hoofd hangt, is in deze fase nog iets te stellig. We moeten eerst zorgvuldig kijken en dat hangt onder meer af van juridische haarkloverij.”

U bedoelt er is geen jurisprudentie?

“Dat speelt inderdaad ook een rol.”

Kunt u daar iets meer over zeggen. Speelt daarin ook de onduidelijke GMO-regelgeving een rol, het voortschrijdende inzicht of de uitvoering door het PT en het effect op de bedrijven?

“De bedrijven hebben tot dusverre nog geen schade geleden.”

De bedrijven hebben jaren op slot gestaan. De bank was terughoudend met financieren.

“Er is inderdaad sprake van indirecte schade. Dat is juist.”

Wat behelst het faillissement van FresQ eigenlijk? Is het een gebouw of meer dan dat?

“FresQ is inderdaad vooral een gebouw. We hebben nu globaal een beeld. Er is bijvoorbeeld een dochtervennootschap met een pand. Het ligt voor de hand dat dit ook verkocht wordt. Er is geen haast. Het faillissement is 25 mei pas uitgesproken.”

Beheer
WP Admin