Doorgaan naar artikel

Eén op 30 Westlanders is Pools

Betere huisvesting moet meer Poolse werknemers aan Westland binden

Betere huisvesting moet meer Poolse werknemers aan Westland binden

Circa 3,4% van de ingeschreven Westlandse bewoners is van Poolse afkomst. Op een bevolking van 106.000 inwoners komt dat neer op 3.400 Poolse ingeschreven inwoners.

Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie van CBS. Ter vergelijking In tuinbouwgemeente Zundert is dat percentage 2,5, in Horst aan de Maas 1,01%. In werkelijkheid leven meer Polen in Westland. Niet alle seizoenswerkers zijn namelijk ingeschreven bij de gemeente. Veel Poolse werknemers wonen bovendien in goedkopere huizen in Den Haag.

Met de concentratie Polen hoeft Westland alleen Zeewolde (4,6% Polen) voor zich te dulden, maar die plaats is veel kleiner dan Westland. Met 11.000 ingeschreven Polen in het achterland Den Haag is de concentratie Polen rond het glastuinbouwgebied fors, blijkt uit cijfers van CBS. Dat aantal van 3.400 Poolse ingeschrevenen in Westland is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. De gemeente Westland registreert al langer actief Poolse inwoners en krijgt voor deze inwoners ook een uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk.

Huisvesting

Om de groep Polen te behouden in Westland wil de gemeente Poolse migranten beter huisvesten en praat met uitzendbureaus over woningbouw binnen de gemeentegrenzen. Afgelopen weekend uitte de gemeente Westland zorg over de geringere belangstelling van Poolse medewerkers om in Nederland te werken. Zij hebben meer keuze uit banen in eigen land en daarbuiten, maar ook de vergrijzing speelt een rol.

Vestiging

De Polen die zich in 2013 en 2014 in Nederland vestigden, deden dat vooral nabij de land- en tuinbouwgebieden waar ze werk vonden, zoals in het Westland en rond Zeewolde en Putten. Daarbij speelde zowel de werkgelegenheid in die gebieden een rol, als de omstandigheden in de thuisregio’s van de migranten. Eind 2014 woonden er 32 duizend Polen van 18 tot 65 jaar oud in Nederland die zich sinds het begin van 2013 bij een gemeente hadden ingeschreven. Van deze groep had 71 procent eind 2014 een baan en ontving 6 procent een werkloosheidsuitkering. Van de overige recente migranten had het overgrote deel geen inkomen. Vaak zijn dit meegereisde partners die voor de kinderen zorgen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin