Doorgaan naar artikel

Een derde buitenteelttelers houdt zich niet aan spuitregels

Slechts 67% van de buitenteelttelers hield zich in 2019 aan de regels bij het bespuiten van gewassen. In 2016 was dat nog 80%.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten. Met buitenteelten worden gewassen bedoeld die in de open lucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen en sierteeltgewassen.

De NVWA voerde in 2019 121 controles uit in de buitenteelten om te controleren of telers zich bij het bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Het ging hier om neerwaarts spuiten in akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen en vaste planten en op- en zijwaarts spuiten in fruit- en boomkwekerijgewassen.

Boete voor negeren driftreducerende maatregelen

Bij 31% van de neerwaartse bespuitingen en 42% van de op- en zijwaartse bespuitingen werd een boeterapport of schriftelijke waarschuwing aangezegd voor één of meerdere overtredingen. Bij het merendeel van de overtredingen werd niet voldaan aan de vereiste driftreducerende maatregelen. Denk aan het gebruik van een kantdop langs oppervlaktewater of de minimaal vereiste driftreductie volgens het activiteitenbesluit milieubeheer of de wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen. Zo vereisen sommige bestrijdingsmiddelen een hogere driftreductie dan 75%, terwijl bij controle bleek dat of niet de juiste driftreductiedop is voorgedraaid of de spuit niet over de vereiste driftreductietechniek beschikt voor dat betreffende middel.

Regels gewasbeschermingsmiddel steeds strenger

De regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen jaren veel strenger geworden. Zo moeten telers specifieke driftreductietechnieken toepassen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terecht komen, bijvoorbeeld in het oppervlaktewater. Inspecteurs van de NVWA zien dat niet alle telers beschikken over de voorgeschreven technieken om deze driftreducerende maatregelen uit te voeren. Hierdoor ontstaan risico’s voor het milieu.

De lage naleving is voor de NVWA aanleiding om de oorzaken hiervan nader te onderzoeken, zodat de juiste instrumenten ingezet kunnen worden om de naleving te verhogen. Ondertussen gaan de inspecties in het veld door.

Landbouwminister Carola Schouten vindt het onacceptabel dat telers de regels niet goed naleven, schrijft ze de Tweede Kamer. Ze wil dat de naleving van de regels wordt verbeterd en vraagt van de NVWA een aanpak om dat te realiseren.

Share this

Afbeelding
Martijn Knuivers

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin