Doorgaan naar artikel

€ 650 miljoen voor voedingstuinbouw en sierteelt

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Het kabinet trekt € 650 miljoen uit voor extra steun aan siertelers, specifieke sectoren in de voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers.

Veel bedrijven in deze sectoren zijn door de strenge coronamaatregelen geconfronteerd met een acute vraaguitval door strengere maatregelen op de exportmarkt, of door het wegvallen van hun grootste afzetmarkt: de horeca. De extra steun wordt geboden omdat de deze sectoren onvoldoende in aanmerking komen voor steun uit de eerdere steunmaatregelen van het kabinet.

Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt dat deze bedrijven in een unieke positie zitten. “Je kunt groeiende gewassen niet stoppen. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen.”

Omzetschaderegeling van € 600 miljoen voor tuinbouw

Voor de sierteeltsector en telers van specifieke tuinbouwgewassen die volledig gericht zijn op de horeca, zoals Koppert Cress komt er een omzetschaderegeling. De regeling is bestemd voor bedrijven die in de periode maart, april en mei 2020 minimaal 30% omzetdaling hebben ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in afgelopen drie jaar.

Uitgangspunt is dat de ondernemers de eerste 30% omzetderving zelf opvangen. Dat wordt gezien als eigen risico. De overheid compenseert vervolgens maximaal 70% van maximaal 70% van de overige schade.“Er wordt dus maximaal 49% van de schade gecompenseerd”, zegt Schouten.

De hoogte van de vergoeding hangt mede af van het aantal aanmeldingen. Bij de regelingen wordt een maximum bedrag per bedrijf ingesteld. Dit om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die aanspraak maken op de regeling, ook daadwerkelijk steun ontvangen. Wanneer de eerste vergoedingen worden uitgekeerd, is nog niet bekend. “De regeling moet eerst worden opgesteld, waarna bedrijven zich kunnen melden bij RVO.nl. Het zal gaan om weken, niet om maanden”, aldus Schouten.

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin