Doorgaan naar artikel

Dole PLC stoot probleemtak groente af na kostenstijging

Het grootste groente- en fruitbedrijf Dole PLC verkoopt zijn verlieslijdende Amerikaanse versegroentendivisie aan Fresh Express.

Het Chiquita-onderdeel Fresh Express koopt de divisies voor salades en maaltijdpakketten van Dole PLC om kosten te besparen. Door het samenvoegen van de activiteiten kan Chiquita efficiënter werken bij groenteverwerking. Het bedrijf verwacht met de efficiëntievoordelen een belangrijk deel van de inflatiekosten van het laatste jaar ongedaan te maken, oftewel tegen een lagere kostprijs te kunnen werken. Of dat leidt tot fabriekssluitingen is nog niet bekend. Voor het onderdeel betaalt Fresh Express (Chiquita) € 270 miljoen, wanneer de overname wordt goedgekeurd.

Dure terugroepactie

In het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 rapporteerde de divisie Fresh Vegetables van Dole PLC een omzet van € 1,18 miljard. Het bedrijf heeft eigen teelt en vier verwerkingsfabrieken in de Verenigde Staten en biedt werk aan meer dan 3.000 mensen. De saladeverkopen van Dole PLC leiden vooral in de Verenigde Staten tot hoofdpijn. Het drukte de winst voor belasting bij de divisie verse groente. De verkochte divisie boekte in het derde kwartaal van het lopend boekjaar daardoor een verlies van bijna € 9 miljoen.

Vooral een nasleep van een forse terugroepacties na listeria-besmetting in salades (2021) drukte de resultaten van Dole PLC. Behalve de problemen bij salades spelen hogere inkoopprijzen een rol, net als kostenstijgingen voor vracht, verpakkingsmaterialen en arbeid. Ook is de markt voor salades overvoerd in de Verenigde Staten, stelde Dole PLC eerder.

Effect Nederlandse divisie

Ook in Nederland is Dole PLC actief met handelsbedrijven in groenten en fruit als Frankort & Koning, Haluco en ASF Holland. Deze staan voor € 2,4 miljard genoteerd (€ 2,6 miljard in 2021). De genoemde handelsbedrijven staan buiten de gemelde overname. Dole PLC wordt door het afstoten van de versegroententak wel veel meer een fruitbedrijf. Voor de verkoop van de groentendivisie werd al meer dan 70% van de omzet uit fruit gehaald door Dole. Dole PLC wil de € 270 miljoen gebruiken om te investeren in zijn activiteiten in core business. Wat dat betekent, is niet duidelijk.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin